Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Olsztyn
73 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 81380

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej),
etaty obejmują realizację programów rządowych związanych z obsługą Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa,
- stres związany z działaniem pod presją czasu,
- dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Sprawdza, analizuje konsultuje projekty czasowe i stałe organizacji ruchu drogowego; rozpatruje ich zgodność z aktualnymi wymogami w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
 • Kontroluje i analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg; bierze udział w odbiorach oznakowania
 • Dokonuje rozpoznania potrzeb pod kątem potencjalnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanej sieci dróg
 • Prowadzi bazę danych o wypadkach drogowych w celu zbierania informacji o wypadkach na sieci
 • Prowadzi ewidencję spraw, projektów i archiwizuje materiały wydziału w celu prawidłowego funkcjonowania Wydziału
 • Rozpatruje wnioski z zakresu zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału projektu organizacji ruchu
 • Podejmuje działania związane z prowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym, inżynierii ruchu i zarządzania ruchem
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • Kompetencje: - Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, - Rzetelność, - Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, - Współpraca, - Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego zagadnień bezpieczeństwa ruchu

Podobne oferty