Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent w Departamencie Analiz Transportowych w Wydziale do spraw Ochrony Środowiska

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Warszawa

35 dni temu

Ogłoszenie o rekrutacji nr 58/2019

Starszy referent w Departamencie Analiz Transportowych w Wydziale do spraw Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 58/2019

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w wymiarze 0,75 etatu)

 

Podstawowe obowiązki:

 • Wspieranie procesu analizowania i monitorowania dokumentacji projektowej pod kątem zgodności planowanych inwestycji z przepisami krajowymi i wspólnotowymi w zakresie środowiska naturalnego oraz przygotowywanie zestawień w tym zakresie.
 • Wspieranie procesu identyfikacji obszarów problemowych dotyczących wpływu inwestycji realizowanych w ramach programów transportowych na środowisko naturalne i proponowanie rozwiązań w tym zakresie.
 • Wspieranie procesu monitorowania zgodności realizowanych inwestycji z przyjętymi uwarunkowaniami w zakresie wpływu na środowisko naturalne.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe. Preferowane w zakresie ochrony środowiska, techniczne lub prawnicze.
 • Znajomość przepisów oraz dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz procesu oceny oddziaływania na środowisko w zakresie prawa polskiego oraz UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym, procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanych.
 • Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent