Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Białobrzegi
81 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białobrzegi
Ogłoszenie o naborze Nr 84394

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy ul. W. Reymonta 46, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca samodzielna i wymagająca wykonywania zadań pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. W budynku nie ma windy. Brak łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełaniania obowiązków podatkowych w celu jego zminimalizowania lub jego wyeliminowania.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postepowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego egzekwowania obowiązków podatkowych.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapobieżenia ich wyłudzeń.
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymiane informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych w celu zapobiegania powstawania nadużyć i nieprawidłowości.
 • Na bieżąco obsługuje i analizuje informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi programów Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola, CZM