Praca Mogielnica

Najnowsze oferty pracy: 588

Praca w Mogielnicy

Mogielnica jest niedużym ośrodkiem miejskim w Mazowieckiem. Należy do powiatu grójeckiego i ma status gminy miejsko-wiejskiej. Mogielnica pełni funkcje administracyjne – siedzibę mają tu Urząd Miasta i Gminy oraz ZUS  – stanowi także rynek pracy dla mieszkańców okolicy.

Powiat grójecki słynie z produkcji jabłek. Gospodarstwa sadownicze generują wiele miejsc zatrudnienia, także sezonowo.

Sytuacja gospodarcza w całym powiecie jest dobra, o czym świadczy choćby niskie bezrobocie. Mogielnica k. Grójca stwarza wiele możliwości znalezienia zatrudnienia, nie tylko w gospodarstwach sadowniczych. Jakie firmy działają w mieście? Które zawody są w deficycie, a kto może mieć trudności ze znalezieniem pracy w Mogielnicy i okolicach?

Mogielnica – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Mogielnicy mieszka 2,2 tys. osób. Powierzchnia miejscowości to 13 kilometrów kwadratowych. Miejsko-wiejska gmina, której siedzibą władz jest Mogielnica, liczy 8,7 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 141 kilometrów kwadratowych.

Mogielnica leży w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Z centrum Warszawy miasto dzieli ok. 70 km, z Łodzią – 109 km, a z Lublinem – 160 km. Stolica powiatu – Grójec oddalony jest o 22 km. Inne pobliskie miejscowości to Wyśmierzyce, Białobrzegi, Nowe Miasto nad Pilicą, Biała Rawska czy Drzewica. Rozwinięty układ drogowy ułatwia poszukiwanie pracy poza miastem zamieszkania. Na sieć drogową składają się drogi lokalne – powiatowe i gminne, a także droga wojewódzka nr 728 z Grójca do Końskich.

Mogielnica to spokojne miasteczko, z wieloma miejscami rekreacji i odpoczynku. W krajobrazie miejscowości wyróżniają się tereny zalesione i zalew, przez który przepływają rzeki Pilica i Mogielanka – to lubiane przez plażowiczów i wędkarzy miejsce.

Początki dziejów Mogielnicy przypadają na wczesne średniowiecze. Miejscowość jest jedną z najstarszych na Mazowszu, a prawa miejskie otrzymała w 1317 r. Historię odzwierciedlają zabytki, wśród nich rynek w centrum z ratuszem i kościół św. Floriana Męczennika w Mogielnicy. Mimo pewnego potencjału turystycznego – walorów przyrodniczych, zabytków czy miejsc rekreacji, turystyka nie wyróżnia się w profilu gospodarczym miasta. Jakie branże w nim zatem dominują?

Rynek pracy, oferty pracy – Mogielnica

W profilu gospodarczym gminy znaczącą rolę odgrywa działalność rolnicza, z której utrzymuje się duża część mieszkańców. Poza sądownictwem rozwija się tutaj szkółkarstwo, produkcja owoców miękkich i grzybów – pieczarek oraz boczniaków. Dobre warunki do działania mają firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym – generują one wiele miejsc pracy. W Mogielnicy siedzibę mają producenci wyrobów cukierniczych, przetwórnie owoców i warzyw, wytwórnia soków i napojów. Do największych mogielnickich zakładów pracy zalicza się także przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego.

W Mogielnicy działają 244 podmioty gospodarki narodowej. W obrębie gminy – 574. Ani w mieście, ani w miejscowościach wiejskich gminy nie ma dużych zakładów pracy. W gminie trzy z czterech największych pracodawców (zatrudniających 50-249 osób) to jednostki budżetowe. Podmioty małe, deklarujących stan zatrudnienia między 10 a 49 osób, są 23, w tym 8 z sektora publicznego, a mikropodmiotów (0-9 pracujących) – 547, w tym 8 budżetowych i 535 prywatnych.

Najwięcej firm zajmuje się handlem i naprawą pojazdów. Rozwinięte są też sektor budowlany i przetwórstwo przemysłowe.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie grójeckim jest stabilna, a bezrobocie niskie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w październiku 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla województwa mazowieckiego – 5,1%,
  • dla powiatu grójeckiego – 2,6%.

Mogielnica podlega pod Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu. W październiku było w nim zarejestrowanych 1,2 tys. bezrobotnych.

Prognoza Barometr zawodów (prowadzona raz do roku z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dostarcza listę zawodów deficytowych, będących w równowadze i nadwyżkowych na lokalnych rynkach zatrudnienia. Jak z niej wynika, w powiecie grójeckim problemów ze znalezieniem ofert nie powinny mieć przede wszystkim osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów – kierowcy autobusów oraz kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Niemniej w deficycie są także inne grupy profesji w różnych branżach. Jednocześnie nie wskazano żadnych zawodów nadwyżkowych.

Szukaj pracy w mieście