Praca Grójec

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 440

Praca w Grójcu

Grójec leży w centrum Polski, w województwie mazowieckim. Administracyjnie ma status gminy miejsko-wiejskiej i jest siedzibą władz powiatu grójeckiego.

To nieduża miejscowość z długą, sięgającą średniowiecza historią. Prawa miejskie Grójec uzyskał z nadania księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w 1419 r. Miasto nie ma turystycznego charakteru, ale znaleźć w nim można zabytki, m.in. kościół św. Mikołaja z XVI w. z dzwonnicą wybudowaną w 1889 r., ratusz i budynek poczty wniesione w stylu klasycystycznym czy zabytkowe hale targowe. 

Grójec koło Warszawy, a właściwie ok. 45 kilometrów na południe od stolicy, słynie z produkcji jabłek. Sadownictwo od wieków stanowi filar lokalnej gospodarki i główne źródło utrzymania wielu mieszkańców. Oferty pracy w Grójcu można jednak znaleźć także w wielu innych sektorach. Miasto wciąż się rozwija, powstają nowe osiedla mieszkalne, rozbudowuje się infrastruktura. Dogodny dojazd do stolicy i sąsiednich miasteczek ułatwia poszukiwanie pracy.

Jak zatem wygląda sytuacja gospodarcza w tym mieście? Czy bezrobocie odbiega od poziomu wojewódzkiego i krajowego?

Grójec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Grójcu mieszka 16,8 tys. osób, a powierzchnia miasta wynosi 8,6 kilometra kwadratowego. Miejsko-wiejska gmina Grójec liczy z kolei ponad 25 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 121 kilometrów kwadratowych.

Jak zostało wspomniane na wstępie, Grójec jest centralnym ośrodkiem powiatu. Swoje siedziby mają tu organy administracji publicznej, m.in. Starostwo Powiatowe, ZUS, KRUS, sąd i prokuratura czy Powiatowy Urząd Pracy. W mieście znajduje się także Powiatowe Centrum Medyczne, placówki oświatowe i kulturalne. Za krzewienie kultury odpowiadają Grójecki Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. W Grójcu działa także Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze" – bazę sportowo-rekreacyjną tworzą m.in. hala sportowa, pływalnia, stadion i lodowiska.

Na układ komunikacyjny miasta składają się drogi lokalne oraz międzyregionalne. Przez Grójec biegnie droga krajowa nr 50 (tranzytowa "duża" obwodnica Warszawy) oraz ekspresowa S7 (obwodnica miasta). Z Grójca do Piaseczna prowadzi droga wojewódzka nr 722, a do Jędrzejowa – droga wojewódzka nr 728. W promieniu do 50 km od Grójca znajduje się nie tylko Warszawa, która dla części mieszkańców stanowi rynek pracy, ale też Tarczyn, Mogielnica, Warka, Piaseczno, Białobrzegi, Góra Kalwaria czy Grodzisk Mazowiecki.

Powiat grójecki tworzy 10 gmin:

  • 4 gminy miejsko-wiejskie (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Warka),
  • 6 gmin wiejskich (Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Pniewy).

Co jest najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu gminy Grójec? Sady. To najważniejszy w Polsce region uprawy i przetwórstwa jabłek. Tradycje grójeckiego sadownictwa sięgają XVI w. – czasów panowania królowej Bony, dzięki której w okolicach powstało wiele królewskich sadów, a tutejsze owoce zyskały dużą popularność. Przez wieki produkcję rozwijano, w okresie powojennym wzbogacając ją o nowe technologie i metody. Współcześnie każdego roku w mieście odbywa się Święto Kwitnących Jabłoni, a jabłka grójeckie są produktem regionalnym w systemie Chronione Oznaczenie Geograficzne, co świadczy o wysokiej jakości owoców. Bardzo popularna jest w Grójcu praca sezonowa, m.in. przy zbiorze jabłek. Lokalni sadownicy dają zatrudnienie nie tylko mieszkańcom gminy, ale także wielu obcokrajowcom i mieszkańcom całego województwa, dlatego w okolicach Grójca praca z zakwaterowaniem jest popularnym rozwiązaniem. 

Rynek pracy, oferty pracy – Grójec

Choć Grójec słynie z produkcji jabłek, to nie jedyna rozwijająca się w mieście branża. Swoją siedzibę mają tutaj 2683 podmioty gospodarki narodowej (wg danych GUS, REGON, 31.10.2020 r.). Najwięcej, 30,3% z nich, zajmuje się handlem i naprawą pojazdów. W strukturze branżowej grójeckich firm wyróżniają się także budownictwo (9,7% ogółu podmiotów) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,5%). Rozwinięte są ponadto sektor usług, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Najliczniejszą grupę stanowią samozatrudnieni i mikrozakłady pracy, zatrudniające maksymalnie 9 osób. Jest ich łącznie 2593. 74 podmioty generują między 10 a 49 miejsc pracy, 13 – między 50 a 249 miejsc. 3 największych pracodawców deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 250-999 osób.

W mieście działa 61 jednostek budżetowych, w tym 1 duża (250-999 pracujących), 8 średnich (50-249 pracujących), 17 małych (10-49 pracujących) i 35 mikro (0-9 pracujących).

Pracę w Grójcu można znaleźć także w międzynarodowych koncernach. W mieście funkcjonuje fabryka produkująca części samochodowe, włoskie przedsiębiorstwo produkujące słodycze, przekąski i napoje, oraz firma zajmująca się serwisem manualnych i automatycznych przekładni biegowych. 

Bezrobocie w powiecie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Wg danych GUS na październik 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła w nim 2,6%. To znacznie mniej niż wartość wyliczona dla województwa mazowieckiego (5,1%) i dla Polski (6,1%). 

PUP Grójec:

Adres: ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec
E-mail: praca@grojec.praca.gov.pl
Telefon: +48 48 664 80 30.

Szukaj pracy w mieście