Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Specjalista ds. pomiaru i analiz ryzyka obszaru rynków finansowy

mBank S.A.

Warszawa

171 dni temu


Starszy Specjalista ds. pomiaru i analiz ryzyka
obszaru rynków finansowy
(zakres: ryzyko rynkowe / ryzyko stopy
procentowej księgi bankowej / ryzyko płynności)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SPE/161/1217


Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco:

 • dokonywanie pomiaru, analiz oraz raportowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności w trybie dziennym
 • sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów oraz analiz w zakresie ryzyka rynkowego, w tym okresowych raportów dla Zarządu Banku, ALCO i Komitetów Ryzyka
 • przygotowywanie niestandardowych opracowań, symulacji i analiz ad hoc, w tym na potrzeby większościowego udziałowca oraz instytucji nadzorczych
 • współpraca w zakresie raportowanie na potrzeby konsolidacyjne głównego akcjonariusza
 • monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych i oceny wpływu na pozycje/wynik Banku
 • udział w tworzeniu strategii i polityk Banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym oraz  stopy procentowej
 • monitorowanie otoczenia regulacyjnego w zakresie ryzyka rynkowego i stopy procentowej
 • współpraca z innymi jednostkami Banku, w szczególności z jednostkami front-office oraz współpraca z jednostkami Grupy odpowiedzialnymi za zarządzanie i raportowanie ryzyka rynkowego

Liczymy, że aplikując do nas masz to COŚ, czyli:

 • doświadczenie pracy w obszarze zarządzania ryzykiem (ryzyko płynności lub ryzyko rynkowe), skarbu lub finansów
 • znajomość funkcjonowania rynków finansowych, branży bankowej oraz znajomość instrumentów finansowych i produktów bankowych
 • znajomość metod stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, LCR, NSFR
 • znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM) oraz działalności handlowej i skarbowej banku, w tym zarzadzania ryzykiem stopy procentowej i płynności
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentów z zakresu zarządzania ryzykiem
 • umiejętność projektowania złożonych raportów, przygotowywania i prezentacji analiz
 • pracujesz z pakietem MS Office, językami SAS i VBA
 • swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
 • wiedza z zakresu systemu front-office Kondor+ oraz znajomość systemów informacyjnych Reuters i Bloomberg będą dodatkowym atutem
 • jesteś otwarty na ciągłą naukę i nowe wyzwania, lubisz dynamiczną pracę
 • pracujesz z zaangażowaniem i kreatywnością, efektywnie i samodzielnie

Nasz propozycja brzmi następująco:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z mBankiem - instytucją o ugruntowanej pozycji rynkowej, lidera rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w bankowości
 • pakiet benefitów płacowych i pozapłacowych
 • dołączenie do zaangażowanego zespołu Specjalistów w swojej dziedzinie
 • samodzielne stanowisko pracy, z możliwością dalszej nauki i rozwoju zawodowego


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

Jesteśmy trzecim, co do wielkości bankiem w Polsce. Dzięki uzupełnieniu oferty BRE o wyspecjalizowane usługi finansowe, świadczone przez spółki strategiczne Grupy, BRE Bank stworzył niezwykle nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania aktywami, uzupełnioną o usługi faktoringowe, leasingowe, doradztwo, usługi maklerskie a także o ubezpieczenia.

Najważniejszym wyróżnikiem BRE Banku i źródłem przewagi konkurencyjnej są ludzie - kompetentni, słuchający Klientów, aktywnie poszukujący najlepszych rozwiązań, zaangażowani i gotowi do przekraczania oczekiwań.

Najwyższa jakość usług finansowych oraz konkurencyjność BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz na rynku usług detalicznych nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników tworzących zgrany zespół najwyższej klasy specjalistów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ryzyka i Analiz

Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Specjalista ds. Ryzyka i Analiz Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (722)
Wałbrzych (47)
Legnica (65)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (147)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (14)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (907)
Tarnów (32)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1889)
Radom (63)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (92)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (88)
Suwałki (26)
Łomża (16)
Pomorskie:
Gdańsk (376)
Gdynia (143)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (434)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (80)
Elbląg (28)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (491)
Kalisz (41)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (57)
Kołobrzeg (22)
Auchan (108)
Tesco (515)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (12)
ABB (64)
Accenture (180)
Luxoft (141)
PKO BP (408)
KPMG (39)
Orange (22)
IKEA (9)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl