Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Specjalista w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

119 dni temuRekrutacja na stanowisko: starszego specjalisty w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego,
 • Bardzo dobrej znajomości ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz
  z aktami wykonawczymi,
 • Dobrej znajomości języka angielskiego,
 • Biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • Komunikatywności, dokładności i sumienności,
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu.
Zakres obowiązków:
 • Udzielanie wyjaśnień związanych z wątpliwościami dotyczącymi statusu prawnego udostępnianych materiałów.
 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów udostępnionych w Polonie.
 • Typowanie i opracowywanie list obiektów przeznaczonych do udostępnienia w Polonie na zasadach określonych w art. 355 ustawy z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) tj. dozwolony użytek utworów osieroconych oraz w art. 3510 ww. ustawy, tj. niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
 • Prowadzenie procedury starannych poszukiwań uprawnionych zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji
  o wynikach starannych poszukiwań
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie tworzenia list utworów, które mogą zostać uznane za niedostępne w handlu.
 • Współpraca ze specjalistami w zakresie prawa autorskiego w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących statusu prawnego publikowanych materiałów.
 • Przygotowywanie i wygłaszanie wykładów i referatów na tematy związane z prawem autorskim.
 • Przygotowywanie koncepcji praktyk i szkoleń pracowników oraz stażystów oraz ich prowadzenie.
Wymiar czasu pracy:
 • Pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 3800 zł
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (748)
Wałbrzych (40)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (161)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (106)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (892)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1800)
Radom (57)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (119)
Nysa (17)
Podkarpackie:
Rzeszów (92)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (75)
Suwałki (25)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (371)
Gdynia (130)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (427)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (23)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (526)
Kalisz (49)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (255)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (111)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (11)
ABB (55)
Accenture (167)
Luxoft (136)
PKO BP (323)
KPMG (31)
Orange (23)
IKEA (4)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl