Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
11 dni temu
Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 23 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, zarządzania lub ekonomii,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w ww. obszarach,
 • zna przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną, wykazuje inicjatywę w działaniu,
 • posiada umiejętności analityczne.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o przepisy wewnętrzne (w tym: przygotowywanie projektu Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzanie pełnej dokumentacji z przebiegu postępowania, zamieszczanie dokumentacji postępowań przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego, przygotowywanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej),
 • weryfikację wniosków składanych przez inicjatora postępowań oraz ich przesyłanie do Wydziału Zamówień Publicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
 • współpracę przy sporządzaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • przekazywanie właściwym organom informacji o prowadzonych i rozstrzygniętych postępowaniach o udzieleniu zamówień publicznych.
 
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty