Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

307 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 15383

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
- wyjazdy w teren w celu przeprowadzania rozpraw lub oględzin nieruchomości,
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości nabywane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w celu budowy lub modernizacji dróg publicznych, linii kolejowych lub realizacji budowli przeciwpowodziowych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inne cele publiczne, a także spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości, związane z realizacją celów publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze, lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, lub inne wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu gospodarki nieruchomościami,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub w geodezji - powyżej 1 roku,
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o księgach wieczystych i hipotece, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o drogach publicznych oraz Kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (807)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (65)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (174)
  Toruń (96)
  Lubelskie:
  Lublin (130)
  Chełm (19)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (839)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1756)
  Radom (71)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (120)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (78)
  Przemyśl (29)
  Podlaskie:
  Białystok (100)
  Suwałki (38)
  Łomża (24)
  Pomorskie:
  Gdańsk (403)
  Gdynia (157)
  Słupsk (47)
  Śląskie:
  Katowice (478)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (50)
  Ełk (15)
  Wielkopolskie:
  Poznań (517)
  Kalisz (41)
  Konin (40)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (256)
  Koszalin (57)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (128)
  Tesco (507)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (10)
  ABB (84)
  Accenture (254)
  Luxoft (194)
  PKO BP (352)
  KPMG (38)
  Orange (20)
  IKEA (3)
  Budimex (30)

  Rekrutują z Praca.pl