Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Kraków

246 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18029

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności polegające na koordynacji prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów. Ponadto wykonuje czynności związane z planowaniem zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywaniem propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżącą weryfikacją celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w sposób optymalny, uwzględniający aktualne potrzeby i możliwości.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie usytuowane na VI i VII piętrze w XI piętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne (wąskie ciągi komunikacyjne, brak sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), oraz pomieszczenia warsztatowo - gospodarcze w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • koordynowanie prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów,
 • planowanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywanie propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżąca weryfikacja realizacji zadań w sposób optymalny,
 • udział w przygotowywaniu opracowań programowych w tym m.in.: programów inwestycji dla zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo-prawne,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikacja dokumentacji projektowej i opracowań sporządzonych przez biura projektów,
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz robót budowlanych,
 • weryfikacja dokumentów finansowych związanych z prowadzoną działalnością inwestycyjną i remontową pod względem merytorycznym i finansowym, pomocnicza ewidencja wydatków finansowych,
 • przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu działalności inwestycyjnej i remontowej,
 • opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz realizacja innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz koordynowanych pracowników,
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych związanych z procesem inwestycyjnym oraz prawa budowlanego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • umiejętności w zakresie analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • prawo jazdy kategorii B,

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (817)
Wałbrzych (52)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (178)
Toruń (97)
Lubelskie:
Lublin (131)
Chełm (20)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (837)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1770)
Radom (73)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (122)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (79)
Przemyśl (29)
Podlaskie:
Białystok (100)
Suwałki (38)
Łomża (25)
Pomorskie:
Gdańsk (407)
Gdynia (158)
Słupsk (48)
Śląskie:
Katowice (478)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (96)
Elbląg (49)
Ełk (17)
Wielkopolskie:
Poznań (522)
Kalisz (41)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (57)
Kołobrzeg (23)
Auchan (127)
Tesco (509)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (10)
ABB (82)
Accenture (251)
Luxoft (188)
PKO BP (349)
KPMG (37)
Orange (20)
IKEA (3)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl