Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów
79 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 99687

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • stanowisko pracy mieści się na parterze,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • przygotowuje procedury i prowadzi postępowania przetargowe związane z udzielaniem zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w celu realizacji zadań ustawowych Inspektoratu i wyboru najkorzystniejszej oferty
 • sporządza sprawozdania z prowadzonych postępowań i zawartych umów w celu przedłożenia do Urzędu Zamówień Publicznych
 • przygotowuje i opracowuje plany rzeczowo-finansowe i programy zadań inwestycyjnych w celu prawidłowego i terminowego wydatkowania środków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty