Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
64 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114056

Warunki pracy


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - kilka razy w roku;

 • Kontakty zewnętrzne (pracownicy spółek nadzorowanych) – kilka razy dziennie;

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz - kilka razy w tygodniu (spotkania z przedstawicielami innych urzędów, instytucji, spółek);

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie nadzoru właścicielskiego i legislacji w obszarze rynku ropy naftowej i paliw ciekłych, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz energii jądrowej;
 • Przeprowadza analizy prawne w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do spółek: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PERN S.A. oraz Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. (m.in. przygotowuje dokumenty korporacyjne, monitoruje przebieg inwestycji prowadzonych przez te spółki, a także opracowuje koncepcje i procedury obsługi Pełnomocnika przy wykonywaniu uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa);
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) w zakresie energetyki;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie opracowywania projektów aktów oraz innych dokumentów rządowych, opiniowania projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem; opiniowania projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; uzgadniania i konsultowania projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami;
 • Reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą prawną;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego;
 • Znajomość ustawy Prawo energetyczne oraz regulacji z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty