Najnowsze oferty pracy

 • Financial Auditor - Junior Manager

  Coral Travel Poland Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Your Responsibilities: Planning, conducting and reporting the results of audit tasks, in particular in the area of economic, analytical and statistical, cash, banking issues; Prepares and reviews documentation of audit work in accordance with risk-based audit methodology and industry standards, as...
 • Senior Audit Consultant

  Poland Audit Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów, Koordynowanie prac zespołu audytorskiego, Przekazywania wiedzy osobom mniej doświadczonym, Kontrola poprawności zadań wykonywanych przez mniej doświadczonych pracowników, Komunikacja i współpraca z klientami, również w...
 • Audit Consultant

  Poland Audit Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Opis stanowiska: Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości), Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków trwałych wykonywanych w ramach badania...
 • Junior Audit Consultant

  Poland Audit Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Opis stanowiska: Bieżące wsparcie pracy działu audytu, Pomoc przy realizacji prowadzonych projektów, Wspieranie zespołów w przeprowadzaniu analiz i badań rynku, Przygotowywanie raportów; opracowywanie prezentacji, Pomoc przy prawidłowym dekretowaniu dokumentów do systemu.
 • Starszy audytor ds. rynku kapitałowego

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego
 • Ekspert/ starszy audytor ds. funkcji wsparcia

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego
 • Audytor wewnętrzny

  Poczta Polska S.A.   Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Jednostka organizacyjna: Biuro Audytu Wewnętrznego​ Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat; praca stacjonarna od poniedziałku do piątku Twoje zadania: przeprowadzanie czynności audytowych i doradczych w jednostkach organizacyjnych Spółki, dokumentowanie przeprowadzonych czynności...
 • Specjalista / Specjalistka w Dziale Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: Monitorowanie i uaktualnianie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS/MMS) oraz dbałość o jej aktualność; Weryfikacja regulacji wewnętrznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami na podstawie wniosków o zmianę oraz...
 • Specjalista / Specjalistka ds. finansów

  FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ   Warszawa, Centrum    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   6 500 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  3 dni
  opracowanie procesów obiegu dokumentów jakie są w organizacji, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, nadzór i koordynacja obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów finansowych, odpowiedzialność za proces obiegu faktur kosztowych w organizacji, kontakt i monitorowanie przepływy...
 • Audytor / Audytorka

  PKP CARGO S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Realizacja zadań audytowych; Badanie zgodności procesów z regulacjami wewnętrznymi w Spółce; Przygotowywanie raportów z zadań audytowych w oparciu o standardy Biura Bezpieczeństwa i Audytu; Monitorowanie zaleceń poaudytowych; Prowadzenie bieżącej...
Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
101 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125921

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu, praca wiąże się z kontaktem z klientami instytucjonalnymi;


Departament Nadzoru i Kontroli mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla
wózków inwalidzkich jedynie na parter.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i aktualizuje plany kontroli w ramach KPO, a także na bieżąco analizuje ich wykonanie, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań kontrolnych.
 • Przygotowuje dokumentację kontrolną, w celu prawidłowego przygotowania kontroli.
 • Prowadzi kontrole w ramach KPO oraz audyty poprawności danych w systemie teleinformatycznym, w odniesieniu do inwestycji wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia, w celu weryfikacji prawidłowości realizacji KPO.
 • Koordynuje kontrole i audyty zewnętrzne, przeprowadzane w Ministerstwie Zdrowia, w odniesieniu do działań w ramach KPO, w celu prawidłowej realizacji programu.
 • Prowadzi monitoring oraz sprawozdawczość z realizacji reform i z realizacji inwestycji - sprawozdawczość z utrzymania kamieni milowych i wskaźników po ich osiągnięciu, w celu samokontroli działań Instytucji Odpowiedzialnej za Reformy i Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycje.
 • Uczestniczy, adekwatnie do potrzeb, w innych kontrolach prowadzonych przez DNiK, w celu ich prawidłowej realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli/audytu
 • Wiedza z zakresu kontroli / audytu
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • J. angielski - średniozaawansowany w mowie i piśmie
 • Znajomość systemu ochrony zdrowia
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Przeszkolenie z zakresu audytu i kontroli
 

Podobne oferty

 • Financial Auditor - Junior Manager

  Coral Travel Poland Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Your Responsibilities: Planning, conducting and reporting the results of audit tasks, in particular in the area of economic, analytical and statistical, cash, banking issues; Prepares and reviews documentation of audit work in accordance with risk-based audit methodology and industry standards, as...
 • Senior Audit Consultant

  Poland Audit Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów, Koordynowanie prac zespołu audytorskiego, Przekazywania wiedzy osobom mniej doświadczonym, Kontrola poprawności zadań wykonywanych przez mniej doświadczonych pracowników, Komunikacja i współpraca z klientami, również w...
 • Audit Consultant

  Poland Audit Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Opis stanowiska: Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości), Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków trwałych wykonywanych w ramach badania...
 • Junior Audit Consultant

  Poland Audit Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Opis stanowiska: Bieżące wsparcie pracy działu audytu, Pomoc przy realizacji prowadzonych projektów, Wspieranie zespołów w przeprowadzaniu analiz i badań rynku, Przygotowywanie raportów; opracowywanie prezentacji, Pomoc przy prawidłowym dekretowaniu dokumentów do systemu.
 • Starszy audytor ds. rynku kapitałowego

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego
 • Ekspert/ starszy audytor ds. funkcji wsparcia

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego
 • Audytor wewnętrzny

  Poczta Polska S.A.   Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Jednostka organizacyjna: Biuro Audytu Wewnętrznego​ Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat; praca stacjonarna od poniedziałku do piątku Twoje zadania: przeprowadzanie czynności audytowych i doradczych w jednostkach organizacyjnych Spółki, dokumentowanie przeprowadzonych czynności...
 • Specjalista / Specjalistka w Dziale Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: Monitorowanie i uaktualnianie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS/MMS) oraz dbałość o jej aktualność; Weryfikacja regulacji wewnętrznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami na podstawie wniosków o zmianę oraz...
 • Specjalista / Specjalistka ds. finansów

  FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ   Warszawa, Centrum    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   6 500 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  3 dni
  opracowanie procesów obiegu dokumentów jakie są w organizacji, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, nadzór i koordynacja obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów finansowych, odpowiedzialność za proces obiegu faktur kosztowych w organizacji, kontakt i monitorowanie przepływy...
 • Audytor / Audytorka

  PKP CARGO S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Realizacja zadań audytowych; Badanie zgodności procesów z regulacjami wewnętrznymi w Spółce; Przygotowywanie raportów z zadań audytowych w oparciu o standardy Biura Bezpieczeństwa i Audytu; Monitorowanie zaleceń poaudytowych; Prowadzenie bieżącej...