Stypendysta w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS

Warszawa

25 dni temu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.

 

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

 

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. W związku z dynamicznym rozwojem uczelni poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Stypendysta w projekcie badawczym
Miejsce pracy: Warszawa
Katedra Psychologii
Rodzaj konkursu NCN: OPUS
 
Opis projektu:


Poszukujemy stypendysty do udziału w projekcie badawczym dotyczącym związków między wegetarianizmem, tożsamością społeczną i dobrostanem psychicznym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS, 018/31 / B / HS6 / 02822). Kierownikiem zespołu naukowego jest John Nezlek (SWPS, Poznań i William & Mary), natomiast współkierowniczkami są Marzena Cypryańska (SWPS, Warszawa), Izabela Krejtz (SWPS, Warszawa) oraz Catherine Forestell (William & Mary).

 

Obowiązki będą obejmować między innymi:
 • Udział w spotkaniach grup badawczych
 • Przygotowywanie podsumowań badań naukowych
 • Pomoc w opracowaniu pomiarów
 • Organizowanie i prowadzenie grup fokusowych
 • Organizowanie i prowadzenie badań eksperymentalnych
 • Nadzorowanie grup studentów asystujących w projekcie 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • Zgodnie regulacjami określonymi przez NCN aplikacje mogą składać osoby, które mają status:
  • studenta studiów dziennych lub zaocznych drugiego stopnia na uniwersytetach w Rzeczypospolitej Polskiej
  • studenta co najmniej czwartego roku studiów magisterskich na uniwersytecie w Rzeczypospolitej Polskiej
  • doktoranta w uprawnionej jednostce organizacyjnej uniwersytetu, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej
  • uczestnika seminarium doktoranckiego piszącego pracę doktorską
 • Biegłej znajomości języka angielskiego – warunek konieczny - zespół badawczy będzie pracował głównie w tym języku
 • Znajomości programu SPSS oraz umiejętności bądź chęci nauczenia się pracy z narzędziem Qualtrics, sieciowym oprogramowaniem badawczym
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z wegetarianizmem
Stypendyście oferujemy:
 • W zależności od wkładu stypendysty w konkretny projekt, może on zostać oficjalnym współautorem. Współautorstwo nie jest gwarantowane i będzie ustalane indywidualnie dla każdego przypadku w sposób zgodny z wytycznymi APA dotyczącymi określania współautorstwa
 • Finansowanie będzie obowiązywać przez trzy lata. Wyłoniony kandydat początkowo zostanie zatrudniony na podstawie sześciomiesięcznej umowy. Jeśli praca stypendysty będzie zadowalająca, zaoferowana mu zostanie umowa na dłuższy okres
 • Wynagrodzenie wynosi do 4500 / miesiąc (netto)
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Specjalista ds. Badań i Rozwoju to osoba, która odpowiedzialna jest za nadzór nad strategią badawczo – rozwojową i wdrażanie produktu/ usługi przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: dbanie o rozwój nowych produktów/usługi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, analizowanie informacji o potrzebie modyfikacji strategii produkcyjnej i ...
Praca Specjalista ds. Badań i Rozwoju