Technical Project Manager - German Speaker

Merit Poland Sp. z o.o.

Kraków

28 dni temu

Zrób kolejny krok w swojej karierze!
„Zachar OFF” in MERIT:
MERITAutomotive Electronics.The worldwide Group Merit (previously being part of Delphi) has started to operate January 2017 and fully continue research, design, production and sale (for OEM and Aftermarket) of automotive mechatronics products which includes: column switches, steering column modules, switch modules, simple switches, HVAC controls and many more of driver to car interface.
 
If you meet some of the following requirements and you care about working in a modern office, great atmosphere, and you also value delicious (free) coffee and moment of relax during massage, Xbox or soccer table,
 
JOIN OUR CRACOW TEAM as:

Technical Project Manager - German Speaker
Main duties:
 • Be main project technical interface to the customer and participate to customer meetings
 • Lead the engineering development team by coordinating EE, ME, SYS, SW, IT&V and PT&V competencies and organizing regular team meetings
 • Ensure key deliverables in time (internal and customer deliverables) and ensures that each, competency delivers what is needed to meet engineering global timing schedule
 • Responsible to track project risks management through DFMEA completion
 • Supervise internal and customer design change requests
We expect:
 • At least 3 years of experience in similar position
 • Advanced knowledge of German language
 • Very good knowledge of English language
 • Professional Master of science in mechatronics, electronics, electro-technics or similar
 • Knowledge of estimating, planning, tracking and controlling projects
 • Product Development Process knowledge
 • Methodical approach to problem solving
 • Prior experience in automotive industry is preferred
 • Teamoriented
 • Decision-making skills
Oferujemy:
 • Private health care
 • Social package
 • Multisport card
 • Rapidly developing company
 • Home Office
 • Table soccker
 • Integration events
 • Flexible work time
 • Fruit Day
 • Trainings
 • Friendly working atmosphere
 • Attractive salary
 • Life insuarance
 • Xbox

W CV prosimy o załączenie klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MERIT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole nr 60, 30-394 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645031, NIP 6793136110, REGON 365794715 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko. ”


Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu: “Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w przyszłości w okresie jednego roku od dnia udzielenia zgody"

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu