Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Zarządzanie codziennymi operacjami biurowymi. Administrowanie dokumentacją. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych, dbałość o ich aktualizowanie. Wsparcie zarządu oraz pozostałych działów firmy w bieżących zadaniach. Koordynacja korespondencji wewnętrznej i...
 • Specjalista ds. Administracji

  GEODIS Poland   Warszawa, ul. Postępu 17b    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: Weryfikacja faktur kosztowych; Wystawianie faktur sprzedażowych dla klientów krajowych i zagranicznych; Kontrola dokumentacji sprzedaży; Realizacja bieżących zadań administracyjnych; Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji; Nadzór nad archiwum działu; Współpraca z...
 • Sekretarka/Referent – pracownik administracyjny

  Warszawski Uniwersytet Medyczny   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa na zastępstwo  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Zakładu; pomoc administracyjna w funkcjonowaniu pracowni chemii organicznej, pracowni chemii fizycznej oraz pracowni matematycznej i informatycznej; prowadzenie korespondencji i ewidencji; sporządzanie wniosków na...
 • Specjalista w Zespole Wsparcia Biznesowego

  PGE Systemy S.A.   Warszawa, ul. Sienna 39    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa zlecenie  pełny etat
  2 dni
  Zakres obowiązków Obsługa administracyjna wniosków z Departamentów, uzyskiwanie odpowiednich akceptacji Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i przepływu informacji zgodnie z zasadami obowiązującym w Spółce Przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji Wsparcie procesów...
 • Specjalista / Specjalistka ds koordynacji projektów

  CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  ZADANIA NA STANOWISKU PRACY Koordynowanie zadań/małych projektów na poziomie regionu (kraje Europy Środkowej i Południowej, Niemcy, Szwajcaria, Austria) Pozyskiwanie danych, ich podsumowywanie oraz wstępna analiza, przygotowywanie danych w tabelach Excel, tworzenie prezentacji, Nadzorowanie...
 • Referent / Referentka ds. Administracyjnych

  Grupa ERBUD   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres obowiązków: Prowadzenie dzienników korespondencyjnych oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty budowy Pomoc w koordynacji bieżących spraw administracyjnych budowy oraz współpraca z Oddziałem Dekretowanie i weryfikowanie faktur zgodnie z wytycznymi Sortowanie, porządkowanie oraz...
 • Specjalista ds. administracyjnych z j. angielskim

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Opis stanowiska: Pomoc administracyjna, w tym zarządzanie korespondencją, organizacja spotkań, koordynowanie terminarzy. Przygotowywanie dokumentów. Tworzenie prezentacji, również w języku angielskim. Zakładanie i archiwizacja dokumentacji. Obsługa recepcji. Kontakt z partnerami firmy (w...
 • Młodszy Specjalista ds. Administracyjno - Finansowych

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid
  4 dni
  Twoja przyszła rola: przygotowanie zestawień finansowych, przygotowywanie rozliczeń projektowych, analiza i rejestracja umów projektowych, wystawianie faktur i korekt dla klientów, wsparcie w procesie windykacji należności. Aplikuj, jeśli: posiadasz umiejętności bardzo dobrej organizacji...
 • Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka w Zespole Wsparcia Biznesu

  Benefit Systems S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Na rozgrzewkę kilka pytań Nie masz jeszcze doświadczenia na miarę eksperta, ale interesują Cię zagadnienia związane z obsługą klienta wewnętrznego oraz pracą administracyjną? Masz sokole oko i doskonale czujesz się w pracy z dokumentami? Skrupulatność to Twoja mocna strona? Bez...
 • Pracownik ds. obsługi administracyjnej

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów w biurze, planowanie kalendarza spotkań kierownictwa oraz zapewnienie narzędzi i zasobów niezbędnych do pracy kierownictwa, prowadzenie i aktualizacja bazy informacji teleadresowej instytucji współpracujących...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Administracyjnych Warszawa
Wizytator Szkół Europejskich ds. szkoły średniej

Wizytator Szkół Europejskich ds. szkoły średniej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Warszawa, ul. Wołoska 5
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
39 dni temu

Ogłoszenie numer: 8797948, z dnia 2024-03-07

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

Wizytator Szkół Europejskich ds. szkoły średniej

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Wołoska 5

Nr Ref.: Rekrutacja – wizytator Szkół Europejskich ds. szkoły średniej

 

Opis stanowiska

Data ukazania się ogłoszenia: 14 lutego 2024 r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

 

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Wołoska 5

 

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Ośrodka oraz w Szkołach Europejskich i Akredytowanych Szkołach Europejskich.
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • częste wyjazdy zagraniczne.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
  • bariery architektoniczne: brak
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego nad polskimi nauczycielami Szkół Europejskich, w tym zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na poziomie szkoły średniej.
 • Dokonywanie oceny pracy polskich nauczycieli Szkół Europejskich na poziomie szkoły średniej.
 • Udział w pracach Rady Inspektorów ds. szkoły średniej, Połączonej Rady Inspektorów i Połączonego Komitetu Pedagogicznego.
 • Udział w inspekcjach zespołowych i w pracach grup roboczych Szkół Europejskich.
 • Uczestnictwo w komisjach konkursowych powoływanych przez Sekretarza Generalnego na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej, zastępcy dyrektora Szkoły Europejskiej lub asystenta zastępcy dyrektora Szkoły Europejskiej do spraw szkoły średniej.
 • Udział w pracach zespołu powołanego przez Sekretarza Generalnego do oceny pracy dyrektora Szkoły Europejskiej lub zastępcy dyrektora Szkoły Europejskiej do spraw szkoły średniej.
 • Udzielanie porad i pomocy pedagogicznej dyrekcji Szkół Europejskich oraz Akredytowanych Szkół Europejskich, nauczycielom i rodzicom na poziomie szkoły średniej.
 • Dokonywanie oceny kwalifikacji zawodowych polskich nauczycieli zatrudnianych w szkołach średnich przez dyrektorów Szkół Europejskich oraz Akredytowanych Szkół Europejskich.
 • Dokonywanie akceptacji dokumentów merytorycznych związanych z nauczaniem w Szkołach Europejskich oraz w Akredytowanych Szkołach Europejskich na poziomie szkoły średniej.
 • Doradztwo nauczycielom polskim skierowanym do pracy do Szkół Europejskich oraz zatrudnianym przez dyrektorów Akredytowanych Szkół Europejskich na poziomie szkoły średniej.
 • Udział w pracach komisji konkursowych powoływanych przez ministra ds. oświaty i wychowania na stanowiska nauczycielskie w Szkołach Europejskich oraz konkursach na kandydatów na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich.
 • Organizowanie doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli Szkół Europejskich oraz Akredytowanych Szkół Europejskich na poziomie szkoły średniej.
 • Opracowywanie planów nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach średnich w Szkołach Europejskich i opracowywanie sprawozdań ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Opracowywanie planów i sprawozdań z działalności statutowej Ośrodka w zakresie realizacji zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich w zakresie szkoły średniej.
 • Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania w Szkołach Europejskich na poziomie szkoły średniej.
 • Prowadzenie dokumentacji zawodowej polskich nauczycieli skierowanych do Szkół Europejskich na poziomie szkoły średniej.
 • Koordynowanie prac polskich nauczycieli Szkół Europejskich w zakresie danego przedmiotu na poziomie szkoły średniej.
 • Opracowywanie regulaminów dotyczących działalności Ośrodka w zakresie Szkół Europejskich.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Szkół Europejskich w zakresie szkoły średniej.

Wymagania

Wymagania niezbędne związane z ww. stanowiskiem

Na stanowisku wizytatora Szkół Europejskich ds. szkoły średniej może być zatrudniona osoba, która:

 • Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie jednego z przedmiotów nauczanych w szkole średniej, posiadającym:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • Zna język angielski na poziomie C1 lub język francuski na poziomie C1;
 • Uzyskała, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;
 • Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku wizytatora;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
Wymagania dodatkowe związane z ww. stanowiskiem:
 • Znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;
 • Doświadczenie w pracy nauczyciela szkoły średniej w zakresie przedmiotów ścisłych;
 • Odpowiedni poziom kompetencji cyfrowych i ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego w tym zakresie;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami, w tym w środowisku międzynarodowym;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, w tym w środowisku wielokulturowym;
 • Doskonałe i sprawne umiejętności komunikacyjne;
 • Umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, terminowość i dokładność;
 • Umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
 • Odporność na stres;
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, w tym umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
 • Umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz organizacji pracy własnej.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Podpisany życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV oraz w dokumentach aplikacyjnych dostarczonych przeze mnie na potrzeby obecnego procesu rekrutacji przetwarzanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5”
 • Oświadczenie o treści:
  Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
  • posiadam obywatelstwo polskie;
  • mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;
  • nie byłam/byłem prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne;
  • nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  • nie byłam/byłem karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz. 289);
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Kopia oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, ukończone formy doskonalenia,
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub/i języka francuskiego,
 • Kopia zaświadczenia lekarskiego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty

 • Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Zarządzanie codziennymi operacjami biurowymi. Administrowanie dokumentacją. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych, dbałość o ich aktualizowanie. Wsparcie zarządu oraz pozostałych działów firmy w bieżących zadaniach. Koordynacja korespondencji wewnętrznej i...
 • Specjalista ds. Administracji

  GEODIS Poland   Warszawa, ul. Postępu 17b    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: Weryfikacja faktur kosztowych; Wystawianie faktur sprzedażowych dla klientów krajowych i zagranicznych; Kontrola dokumentacji sprzedaży; Realizacja bieżących zadań administracyjnych; Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji; Nadzór nad archiwum działu; Współpraca z...
 • Sekretarka/Referent – pracownik administracyjny

  Warszawski Uniwersytet Medyczny   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa na zastępstwo  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Zakładu; pomoc administracyjna w funkcjonowaniu pracowni chemii organicznej, pracowni chemii fizycznej oraz pracowni matematycznej i informatycznej; prowadzenie korespondencji i ewidencji; sporządzanie wniosków na...
 • Specjalista w Zespole Wsparcia Biznesowego

  PGE Systemy S.A.   Warszawa, ul. Sienna 39    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa zlecenie  pełny etat
  2 dni
  Zakres obowiązków Obsługa administracyjna wniosków z Departamentów, uzyskiwanie odpowiednich akceptacji Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i przepływu informacji zgodnie z zasadami obowiązującym w Spółce Przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji Wsparcie procesów...
 • Specjalista / Specjalistka ds koordynacji projektów

  CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  ZADANIA NA STANOWISKU PRACY Koordynowanie zadań/małych projektów na poziomie regionu (kraje Europy Środkowej i Południowej, Niemcy, Szwajcaria, Austria) Pozyskiwanie danych, ich podsumowywanie oraz wstępna analiza, przygotowywanie danych w tabelach Excel, tworzenie prezentacji, Nadzorowanie...
 • Referent / Referentka ds. Administracyjnych

  Grupa ERBUD   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres obowiązków: Prowadzenie dzienników korespondencyjnych oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty budowy Pomoc w koordynacji bieżących spraw administracyjnych budowy oraz współpraca z Oddziałem Dekretowanie i weryfikowanie faktur zgodnie z wytycznymi Sortowanie, porządkowanie oraz...
 • Specjalista ds. administracyjnych z j. angielskim

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  4 dni
  Opis stanowiska: Pomoc administracyjna, w tym zarządzanie korespondencją, organizacja spotkań, koordynowanie terminarzy. Przygotowywanie dokumentów. Tworzenie prezentacji, również w języku angielskim. Zakładanie i archiwizacja dokumentacji. Obsługa recepcji. Kontakt z partnerami firmy (w...
 • Młodszy Specjalista ds. Administracyjno - Finansowych

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid
  4 dni
  Twoja przyszła rola: przygotowanie zestawień finansowych, przygotowywanie rozliczeń projektowych, analiza i rejestracja umów projektowych, wystawianie faktur i korekt dla klientów, wsparcie w procesie windykacji należności. Aplikuj, jeśli: posiadasz umiejętności bardzo dobrej organizacji...
 • Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka w Zespole Wsparcia Biznesu

  Benefit Systems S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Na rozgrzewkę kilka pytań Nie masz jeszcze doświadczenia na miarę eksperta, ale interesują Cię zagadnienia związane z obsługą klienta wewnętrznego oraz pracą administracyjną? Masz sokole oko i doskonale czujesz się w pracy z dokumentami? Skrupulatność to Twoja mocna strona? Bez...
 • Pracownik ds. obsługi administracyjnej

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów w biurze, planowanie kalendarza spotkań kierownictwa oraz zapewnienie narzędzi i zasobów niezbędnych do pracy kierownictwa, prowadzenie i aktualizacja bazy informacji teleadresowej instytucji współpracujących...