Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. inżynierii ruchu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Wrocław
kierownik/koordynator / menedżer
pełny etat
umowa o pracę
87 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. inżynierii ruchu

Wrocław
Numer referencyjny:
WZ/IZ/04/11/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i realizacją procesu przewozowego przez posterunki ruchu i posterunki dróżników przejazdowych, współpraca z przewoźnikami i dyspozyturami w zakresie realizacji procesu technologicznego pracy stacji,
 • stosowanie i nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w Spółce procedur SMS oraz innych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Koordynacja pracy w wyznaczonym obszarze w sytuacjach kryzysowych, zakłóceniach w ruchu kolejowym i podczas "akcji zima",
 • nadzór nad porządkiem, ochroną mienia kolejowego, mienia powierzonego kolei do przewozu oraz ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska,
 • udział w opracowywaniu oraz wnioskowanie zmian do regulaminów technicznych posterunków ruchu / odcinków zpr regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót,
 • wnioskowanie w sprawach dotyczących usprawniania pracy sekcji, pracy posterunków technicznych, wdrażania nowych technik prowadzenia ruchu, zmian do rozkładu jazdy,
 • udział w komisjach m.in. odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urządzeń srk na posterunkach technicznych, w komisjach kolejowych (powypadkowych).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek transport,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku dyżurnego ruchu oraz 1 rok na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu bezpieczeństwo kolejowe, współpraca z przewoźnikami, SMS, prowadzenie ruchu kolejowego, infrastruktura kolejowa, inżynieria ruchu,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Podobne oferty