Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – jednostki podległej Ministerstwu Edukacji i Nauki - jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju.

Zadania ORPEG:
1. Koordynowanie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających
za granicą. Obecnie nadzorujemy 74 szkoły polskie przy placówkach dyplomatycznych RP w 36 krajach na całym świecie. Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty: język polski i wiedza o Polsce), a zajęcia odbywają się zwykle w soboty. W roku szkolnym 2022/2023 naukę rozpoczęło ponad 16 000 uczniów. W szkołach pracuje blisko 600 nauczycieli. ORPEG sprawuje także nadzór nad Szkołami Europejskimi oraz nauczycielami oddelegowanymi do pracy w 4 sekcjach polskich w szkołach we Francji.
2. Organizowanie kształcenia na odległość dla ponad 1700 dzieci obywateli polskich przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:
- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej.
3. Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej.
4. Przekazywanie za granicę podręczników i pomocy dydaktycznych służących nauczaniu języka polskiego i w języku polskim.
5. Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN) - organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą.
6. Współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz oświaty polskiej, polonijnej i polskojęzycznej za granicą.

Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: orpeg.pl

Aktualne oferty pracy

Firma Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

 • Protokolant sądowy

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Będziesz odpowiedzialny za: protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, zapewnienie techniczno-organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych, sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego, czuwanie nad prawidłowym i terminowym...
 • Sprzątaczka / Sprzątacz / Szatniarz / Szatniarka

  Biblioteka Narodowa   Warszawa, al. Niepodległości 213 oraz Plac Krasińskich 3/5    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat / część etatu   4 300 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków obejmuje m.in.: utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, toaletach, przestrzeni ogólnodostępnej, obsługa szatni. Od kandydatów oczekujemy m.in.: umiejętności pracy indywidualnej jak również w zespole, pracowitości, rzetelności i terminowości, kultury...
 • Pracownik obsługi prac zespołu

  BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności: Obsługę administracyjną zespołu/ - ów PKA; Organizowanie posiedzeń zespołu i ich bezpośrednia obsługa, Prowadzenie dokumentacji spraw merytorycznie związanych z zakresem działania zespołu; Przygotowywanie, zgodnie...
 • Główny Specjalista / Ekspert w Biurze Rachunkowości i Finansów, w Wydziale Księgowości, w Wydziale ds. Obsługi Budżetu Operacyjnego

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych   Warszawa, biuro w centrum Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Podstawowe obowiązki: Planowanie, w tym w szczególności: koordynacja prac i przygotowywanie materiałów do projektu budżetu państwa we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi CUPT, opracowanie materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa we współpracy z...
 • Starszy Referent / Specjalista w Wydziale Cyberbezpieczeństwa w Biurze Organizacyjnym

  Najwyższa Izba Kontroli   Warszawa, ul. Filtrowa 57    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania realizowane na stanowisku: Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych, w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i ochrona organizacji przed atakami cybernetycznymi; Monitorowanie systemów i...
 • Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Usług Rozwojowych

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: Realizacja zadań w ramach projektu niekonkurencyjnego „Rozbudowa funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych oraz jej upowszechnianie jako narzędzia wspierającego proces uczenia się osób dorosłych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla...
 • Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista senior / mid / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główne zadania: obsługa procesu oceny wniosków, pełnienie roli Przewodniczącego Panelu KOP; rozpatrywanie protestów; obsługa procesu zawierania umów w sprawie projektów; udział w przygotowaniu dokumentów konkursowych, planów, analiz i sprawozdań.
 • Stażysta / Stażystka w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca stacjonarna
  praktykant/stażysta  umowa o pracę
  2 dni
  Kluczowe obowiązki: Realizacji czynności w ramach procesu zakupowego. Analiza zakresów zapotrzebowań i przygotowanie zapytania ofertowego. Porządkowanie zebranej dokumentacji i opracowywanie zestawień. Uzupełnianie danych w systemach i rejestrach.
 • Stażysta / Stażystka w Wydziale Zarządzania Projektowego

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca hybrydowa
  praktykant/stażysta  umowa o pracę
  2 dni
  Kluczowe obowiązki: Wsparcie w planowaniu projektów: pomoc w opracowaniu harmonogramów, planów. Monitorowanie postępów: śledzenie postępów projektów i przygotowywania raportów statusu. Dokumentacja: tworzenie i zarządzanie dokumentacją projektową, pomoc w tworzeniu szablonów i...
 • Stażysta / Stażystka w Wydziale Komunikacji

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca stacjonarna
  praktykant/stażysta  umowa o pracę
  2 dni
  Kluczowe obowiązki: Tworzenie materiałów promocyjnych, w tym video (krótkie formy), grafik i prezentacji. Realizacja zadań wspierających, związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Przygotowanie treści na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych kanałów komunikacyjnych. Wsparcie...
Zobacz archiwalne oferty pracy

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Wołoska 5

02-675 Warszawa