Administrator ds. utrzymania i rozwoju systemów informatycznych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Warszawa

11 dni temu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Administrator ds. utrzymania i rozwoju systemów informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IIN/126/03/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie poprawności działania systemu;
 • podejmowanie cyklicznych działań mających na celu utrzymanie ciągłości działania oraz wysokiej wydajności systemu,
 • analiza wykrytych lub zgłoszonych błędów i ich naprawa samodzielna lub we współpracy z dostawcą licencji lub usług utrzymania i rozwoju,
 • wsparcie użytkowników końcowych systemu,
 • konfiguracja i uruchamianie systemu po wprowadzaniu zmian,
 • aktualizacje systemu i podnoszenie wersji oprogramowania,
 • koordynowanie usług świadczonych przez dostawców licencji oraz usług utrzymania i rozwoju,
 • gromadzenie i analiza wymagań w zakresie rozwoju systemu; przygotowywanie dokumentacji do potrzeb procesów zakupowych na zakup licencji do oprogramowania lub usług wsparcia i rozwoju,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynierskie, informatyka,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z administrowaniem systemami informatycznymi,
 • wiedza z zakresu tworzenia i rozwoju oprogramowania,
 • znajomość systemów ITSM wspierających procesy utrzymania i rozwoju aplikacji, również w zakresie zarządzania zmianą,
 • wiedza zawodowa w zakresie telekomunikacji i IT,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość zagadnień związanych z licencjonowaniem oprogramowania oraz zarządzaniem polityka licencyjną,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość oprogramowania i procesów związanych z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa w tym IBM Maximo,
 • potwierdzone szkolenia ITIL, PRINCE2®, AGILE, PMI,
 • znajomość AIX , Linux i Windows Server,
 • znajomość narzędzi do zarzadzania danymi i raportowania,
 • podstawowa znajomość języków skryptowych (perl/bash/python).

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Administrator systemów informatycznych jest to osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, masowe integrowanie oraz migracje danych, a także dbałość o sprawność urządzeń, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. ...
Praca Administrator Systemów Informatycznych