Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Olsztyn
63 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 81256

Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,


- pracownia zlokalizowana na parterze i przyziemiu ,


- praca polegająca na wykonywaniu badań mikrobiologicznych oraz anatomo-patologicznych (sekcje),


- kontakt z materiałem zakaźnym,


- przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu,


- praca w pozycji siedzącej,


- obsługa wyposażenia pomiarowo - badawczego w zakresie wykonywanych badań,


- obsługa urządzeń biurowych – komputer.

Zakres zadań

 • wykonuje sekcję,
 • wykonuje badania w kierunku diagnostyki wścieklizny,
 • wykonuje badania mikrobiologiczne i prowadzi zapisy z wykonywanych czynności zgodnie z planem potwierdzenia ważności wyników badań,
 • prowadzi obliczenia, dokonuje analizy wyników badań oraz przygotowuje projekty sprawozdań z badań,
 • przygotowuje pomieszczenia, stanowiska pracy, wyposażenie pomiarowo-badawcze i materiały niezbędne do wykonania badań, monitoruje i dokonuje zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych,
 • odbiera próbki z punktu przyjęcia próbek, dokonuje przeglądu zleceń badań i potwierdza w rejestrze przyjęć próbek oraz zabezpiecza próbki przed, w trakcie badania i po badaniu,
 • zgłasza na bieżąco potrzeby działu w zakresie zaopatrzenia w odpowiednie zestawy pożywek, testów do badań i szkło laboratoryjne oraz inne materiały pomocnicze,
 • wykonuje kontrolę materiałów pomocniczych, testów, biopreparatów przed włączeniem do badań oraz w trakcie użytkowania, sprawdza na bieżąco i terminowo (okresowo) wyposażenie pomiarowo-badawcze i prowadzi zapisy w dokumentacji działu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe