Ekspert ds. Audytu Obszaru IT

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

7 dni temu

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Ekspert ds. Audytu Obszaru IT
Miejsce pracy: Warszawa
Odpowiedzialność i zadania:
 • Kompleksowe planowanie realizacji zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka oraz ew. kierowanie zespołem audytorskim
 • Samodzielna realizacja testów, badanie i ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w ramach zadań audytowych oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej – w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy eksperckiej z obszaru IT
 • Samodzielne opracowywanie raportów z zadań audytowych lub ich części, w tym formułowanie i wyjaśnianie jednostkom audytowym projektów zaleceń poaudytowych
 • Samodzielne prowadzenie monitoringu zaleceń oraz udzielanie komórkom banku wyjaśnień dotyczących merytorycznej istoty zaleceń i uzgadnianie z nimi sposobów realizacji
 • Udzielanie merytorycznego wsparcia, informacji, a w razie potrzeby prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla innych pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego
Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, bankowość, ekonomia, finanse
 • Minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub w innej instytucji merytorycznie związanej z zakresem powierzonych zadań w tym około 3 lat doświadczenia w obszarze audytu
 • Wiedza w obszarach zarządzania IT: utrzymanie elementów architektury IT (infrastruktura sieciowa, platformy systemowe rodziny Unix/Windows oraz wirtualizacji, interfejsy wymiany danych, rozwiązania chmurowe), oraz rozwoju oprogramowania i zarządzania zmianą
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa IT: narzędzia i metody monitorowania bezpieczeństwa IT, narzędzia i techniki ochrony informacji przed wyciekiem, zarządzanie incydentami, zarządzanie ciągłością działania
 • Wiedza z zakresu audytu w wyżej wymienionych obszarach
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Dobra znajomość systemów bankowych i platform typu workflow
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Odpowiedzialność i wnikliwość
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy
 • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu
 • Atutem będzie posiadanie certyfikatu np. CISA, CISM, CISSP, CIA
U nas możesz liczyć na:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni
U nas możesz liczyć na:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: iod@bgk.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).
Jednocześnie informujemy, że:
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: iod@bgk.pl
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.