Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Ekspert w Departamencie Nadzoru Wewnętrznego
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Warszawa
66 dni temu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Ekspert w Departamencie Nadzoru Wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Nadzorowanie i zapewnienie przejrzystości działań Grupy Kapitałowej PGE SA oraz spółek zależnych, w celu zapobiegania lub wykrycia działań naruszających przepisy prawa lub godzące w interes GK PGE, w szczególności zagrażających rentowności, gospodarności oraz mających negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy i poszczególnych Spółek GK PGE.
 • Prowadzenie bieżącego monitorowania postępowań zakupowych w GK PGE, szczegółowa weryfikacja samodzielnie wytypowanych postępowań zakupowych i przetargów publicznych.
 • Opiniowanie Polityk, Procedur, Instrukcji, konsultowanie i wprowadzanie zmian do nich w zakresie zapobiegania korupcji w PGE i GK PGE.
 • Monitorowanie działalności GK PGE w celu zapobieżenia lub wykrycia zjawisk godzących w jej interes (monitoring stały i doraźny).
 • Kreowanie standardów i kształtowanie zasad w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcji i nadużyć w GK PGE.
 • Inicjowanie i zlecanie działań zapobiegawczo-naprawczych komórkom i jednostkom organizacyjnym GK PGE w przypadku podejrzenia występowania nieprawidłowości w ich obszarze oraz nadużyć i zjawisk godzących w interes GK PGE.
 • Współuczestniczenie z innymi jednostkami organizacyjnymi w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom godzącym w interes GKPGE, inicjowanie standardów postępowań.
 • Realizacja działań antykorupcyjnych.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Praktycznej znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętności tworzenia i oceny wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień niepublicznych.
 • praktycznej wiedzy i umiejętności oceny opisów przedmiotu zamówienia.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Liczne świadczenia z ZFŚS.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • 1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).
W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Dane przetwarzane będą do celów niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej i odrębnej zgody - do celów przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Podobne oferty