Newest jobs

Zobacz więcej ofert pracy

Swipe left or right
to go to next or previous job

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wrocław

46 days ago

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 50770

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie projektów opinii i uzgodnień w ramach ocen oddziaływania na środowisko,
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, chemii, fizyki, biologii, geografii, geologii, hydrologii, leśnictwa, rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Get to know the position: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Job Specjalista ds. Administracyjnych

  Search jobs by:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (608)
  Wałbrzych (51)
  Legnica (107)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (220)
  Toruń (133)
  Lubelskie:
  Lublin (229)
  Chełm (30)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (764)
  Tarnów (91)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1888)
  Radom (174)
  Płock (60)
  Opolskie:
  Opole (234)
  Nysa (59)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (159)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (146)
  Suwałki (40)
  Łomża (29)
  Pomorskie:
  Gdańsk (491)
  Gdynia (280)
  Słupsk (64)
  Śląskie:
  Katowice (605)
  Częstochowa (152)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (175)
  Elbląg (84)
  Ełk (47)
  Wielkopolskie:
  Poznań (578)
  Kalisz (94)
  Konin (53)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (363)
  Koszalin (121)
  Kołobrzeg (53)
  Auchan (139)
  Tesco (43)
  Inditex (28)
  Leroy Merlin (105)
  Bricoman (10)
  STRABAG (9)
  ABB (12)
  Accenture (72)
  Carrefour (150)
  PKO BP (298)
  PwC (18)
  KPMG (22)
  Orange (47)
  IKEA (51)
  Budimex (1)

  Hiring on praca.pl