Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

General Manager Assistant

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Bolesławiec

19 dni temu

Career Opportunities
at Amazon

General Manager Assistant
Bolesławiec
Miejsce pracy: Bolesławiec
nr. ref.: 891385

This job will be in the Lower Silesian Region

W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

Szukamy kandydatów na stanowisko Executive Assistant/ General Manager Assistant charakteryzujących się wysoką motywacją i dbałością o szczegóły. Praca na tym stanowisku wymaga prowadzenia ścisłej współpracy z Dyrektorem Generalnym w nowym centrum logistycznym. Podstawowym zadaniem jest zapewnianie szeroko rozumianego wsparcia oraz asystowanie w zarządzaniu. Nie bez znaczenia pozostaje również rola w społeczności liderów, jaką odgrywa osoba zatrudniona na tym stanowisku.

Zakres codziennych obowiązków uwzględnia szeroki wachlarz zadań i interakcji. Nadrzędnym celem każdego działania jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Informacje na temat dynamicznie działających centrów logistycznych Amazon: zespoły operacyjne pracujące w poszczególnych centrach nadzorują szerokiej gamy asortyment, który pozostaje w ciągłym ruchu między działami obsługującymi produkty przychodzące lub wychodzące. Pracownicy wykorzystują wszystkie swoje umiejętności, dbając o to, by każdy klient otrzymał wybrany produkt w żądanym czasie. Jednocześnie, o ile to możliwe, stale usprawniają swoje procesy i procedury.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Odpowiedzialność za całościowe zarządzanie czynnościami administracyjnymi zespołu liderów oraz koordynowanie jego pracy
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z personelem wspierającym w zakresie utworzenia, koordynowania i zabezpieczenia sprawnego zespołu ds. wsparcia i zasobów oddelegowanego do obsługi projektów i zadań
 • Zdalne zarządzanie zespołem pracującym w terenie oraz osobami skierowanymi do pracy w innych ośrodkach operacyjnych
 • Nawiązanie sprawnej współpracy z pracownikami Amazon zatrudnionymi na równorzędnych stanowiskach na całym świecie: aranżowanie spotkań, telekonferencji, codziennych harmonogramów itp.
 • Organizowanie lokalnych imprez pracowniczych, w tym zarządzanie budżetem i terminami
 • Sporządzanie krótkich raportów ze spotkań oraz asystowanie w podejmowanych później działaniach
 • Rezerwowanie i koordynowanie podróży służbowych, rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów, koordynowanie zbiorowych wymagań podróży służbowych odbywanych przez współpracowników rozliczanych według stawek godzinowych
 • Przyjmowanie i koordynowanie odbywających się w centrum logistycznym wizyt gości dyrektora generalnego i zespołu kierowniczego
 • Tworzenie prezentacji i harmonogramów wizyt w centrum oraz kwartalnych spotkań organizacyjnych
PODSTAWOWE WYMAGANIA:
 • Duże doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta osobistego lub asystenta Zarządu wykonywanej w ramach zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim lub menedżerskim
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie; biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel)
 • Zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie i ustalania priorytetów przy równoczesnym spełnianiu bieżących wymagań wszystkich członków dużego zespołu
 • Umiejętność przejmowania inicjatywy: szybkie realizowanie złożonych zadań i projektów przy minimalnych instrukcjach lub ich braku
 • Zdolność podejmowania odpowiednich decyzji i szybkiego reagowania na sytuacje wymagające rozwiązania w krótkim czasie
 • Umiejętność pewnego i skutecznego porozumiewania się z różnymi grupami ludzi, np. zarządem, współpracownikami, osobami spoza Amazon
 • Elastyczność i umiejętność dostosowania się oraz możliwość poświęcenia pracy takiej ilości czasu, jaka będzie konieczna do jej wykonania

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

 • Mile widziane doświadczenie w dużym, dynamicznym środowisku pracy opartym na procesach

Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

 

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build. We welcome applications from all members of society irrespective of age, sex, disability, sexual orientation, race, religion or belief.

By submitting your resume and application information, you authorize Amazon to transmit and store your information in the Amazon group of companies' world-wide recruitment database, and to circulate that information as necessary for the purpose of evaluating your qualifications for this or other job vacancies.

All offers are conditional on references and a successful background screening check. This check will include previous employment verification, qualification verification (if relevant) and a basic criminal check. Further details of this policy and procedure will be sent to you along with your conditional offer.

Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.
Poznaj stanowisko: Asystentka Zarządu 
Asystentka zarządu to osoba, która otrzymuje poważniejsze zadania niż sekretarka, jest to samodzielne stanowisko. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wspomaganie Zarządu w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz sprawne funkcjonowanie biura Zarządu. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzenie kalendarza spotkań zarządu, ...
Praca Asystentka Zarządu