Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Specjalista ds. legislacji i obsługi prawnej / Prawnik ds. legislacji w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
33 dni temu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista ds. legislacji i obsługi prawnej / Prawnik ds. legislacji w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • udział w procesie opiniowania i opracowywania projektów aktów prawnych, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym, przygotowywanych przez Spółkę i opracowywanie ich pod względem legislacyjnym i redakcyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej, w celu zapewnienia zgodności projektowanych aktów prawnych z zasadami techniki prawodawczej i obowiązującym przepisami prawa;
 • koordynowanie procesu przygotowywania stanowiska i opinii Spółki do projektów aktów prawnych nadsyłanych w ramach uzgodnień międzyresortowych lub niezgłoszonych w trybie oficjalnym, a mogących mieć wpływ na działalność Spółki, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi Spółki;
 • monitorowanie toczącego się procesu legislacyjnego na stronie RCL oraz na stronach internetowych (w BIP) ministerstw, urzędów centralnych, Sejmu i Senatu celem przygotowania dla komórek organizacyjnych Spółki informacji dot. projektowanych zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na ich działalność (newsletter prawny);
 • udział w procesie opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Spółce (procedur, instrukcji, wytycznych etc.), w tym opiniowanie pod względem formalnoprawnym zmian projektowanych w dokumentach wewnętrznych Spółki oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi w Spółce jednostkami organizacyjnymi;
 • udział w pracach nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian organizacyjnych w Spółce;
 • przygotowywanie projektów umów, aneksów, zleceń i pełnomocnictw na potrzeby Biura;
 • wsparcie organizacyjne i merytoryczne Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego;
 • dokonywanie czynności związanych z rejestracją pełnomocnictw oraz spraw sądowych spółki;
 • tworzenie raportów, sprawozdań, analiz oraz zestawień dla potrzeb Biura;
 • bieżący kontakt z sądami, komornikami, organami administracji, kancelariami prawnymi.
Wymagania konieczne:
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tworzenia i opiniowania projektów aktów prawnych oraz formułowania stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych;
 • bardzo dobra znajomość procedury prawodawczej, w tym praktyczne doświadczenie w zakresie koordynacji i prowadzenia procesu legislacyjnego;
 • wykształcenie wyższe prawnicze; umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, a także umiejętność proponowania i realizacji nieszablonowych rozwiązań (kreatywność);
 • obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność oraz pełne zaangażowanie w powierzone zadania;
 • dokładność i sumienność, zdolność organizacji własnego czasu pracy;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
 • bardzo dobra znajomość systemów informacji prawnych (Lex, Legalis).
Wymagania pożądane (fakultatywne):
 • ukończona aplikacja legislacyjna prowadzona przez Rządowe Centrum Legislacji;
 • wpis na listę radców prawnych lub adwokatów.

Co możemy ci zaoferować?

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty