Główny Specjalista ds. Przygotowania Robót (Koordynator Zespołu)

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

88 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Działu Przygotowania Robót w Biurze Utrzymania Infrastruktury jako:

 

Główny Specjalista ds. Przygotowania Robót (Koordynator Zespołu)
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiadać za:
 • opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów budynków i obiektów budowlanych,
 • analizę możliwości realizacyjnych i zapewnienie bieżącego korygowania planów inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowanie okresowych raportów z realizacji inwestycji,
 • opracowanie i przygotowywanie dokumentów do zawierania porozumień w zakresie koordynacji robót z innymi jednostkami i podmiotami,
 • dopełnienie niezbędnych formalności związanych z realizacją robót m.in. w zakresie koordynacji robót, usuwania kolizji, zgłoszeń i zawiadomień organów i urzędów,
 • koordynowanie działań w zakresie opracowania dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych (w zakresie dokumentacji i robót budowlanych).
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • możliwość darmowych przejazdów całą komunikacją miejską,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (ekonomicznego, technicznego, administracyjnego),
 • 5 lat doświadczenia w obszarze inwestycji budowlanych przy planowaniu i przygotowaniu robót, w wydziałach inwestycji biur jednostek administracyjnych i urzędach związanych z przygotowaniem, realizacją i/lub koordynacją robót budowlanych,
 • ukończonych szkoleń z zakresu planowania i przygotowania robót oraz administracji, zagadnień menedżerskich, projektów unijnych,
 • znajomości przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomości obsługi urządzeń biurowych oraz programów: Word, Excel, PowerPoint, Ms Project - na poziomie dobrym,
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności menedżerskich, dokładności i sumienności.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych