Główny Specjalista Samodzielne stanowisko ds. Audytu ZSZ w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

Centrala NFZ

Warszawa

2 dni temu

Główny Specjalista
Samodzielne stanowisko ds. Audytu ZSZ
w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania


Numer ogłoszenia: BBICD/21/40
Miejsce pracy: Warszawa
Termin składania ofert 09.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • nadzór i koordynacja działań systemowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • inicjowanie i nadzorowanie procesu oceny ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w Funduszu;
 • udział w planowaniu oraz realizacji audytów zgodności z normami ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 22301;
 • udział w przygotowaniu przeglądu ZSZ;
 • monitorowanie oraz ocena działań korygujących i zapobiegawczych;
 • prowadzenie rejestru działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych;
 • przygotowywanie Raportów dotyczących wyników analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, wyników analizy wpływu BIA, wyników klasyfikacji aktywów informacyjnych, wyników analizy incydentów bezpieczeństwa;
 • monitorowanie realizacji podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Centrali;
 • udział w prowadzeniu przeglądów okresowych dokumentacji ZSZ;
 • nadzór nad zgodnością funkcjonowania urządzeń, systemów i sieci informatycznych Funduszu z wymaganiami bezpieczeństwa i procedurami bezpiecznej eksploatacji, z wyłączeniem obszaru informacji niejawnych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej: minimum 5 lat

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka;
 • doświadczenie we wdrażaniu i/lub utrzymywaniu i/lub audytowaniu systemu zarządzania ciągłością działania;
 • doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych procedur, instrukcji oraz innych regulacji;
 • doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania;
 • znajomość zasad i metod przeprowadzania analizy ryzyka;
 • zainteresowanie obszarem bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;
 • znajomości przepisów prawa związanych z ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych;
 • wiedza z zakresu zarządzania incydentami bezpieczeństwa;
 • znajomość normy systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 (SZCD);
 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 (SZBI);
 • znajomość normy systemu zarządzania ryzykiem ISO 31000;
 • posiadanie certyfikatu auditora wiodącego ISO 27001 lub/i ISO 22301;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania;
 • umiejętności przygotowania i prowadzenia prezentacji i szkoleń;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, zdolność szybkiego uczenia się,
 • umiejętność długofalowego planowania działań, komunikatywność, skuteczność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań, dokładność;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość metodologii prowadzenia projektów.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 09.03.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:


ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy BBICD/21/40

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Poznaj

Centrala NFZ

Poznaj stanowisko: Audytor 
Audytor to inaczej ujmując - wyspecjalizowany księgowy. Pracownik ten ma szersze spojrzenie na perspektywy finansowe niż księgowy. Osoba taka zatrudniona w firmie lub działająca jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowo-księgowych. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in: branie czynnego udziału w projektach audytowych, wykonywanie poleceń kierownictwa, testowanie i opisywanie ...
Praca Audytor