Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Ełk

286 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 28719

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • nadzór nad realizacją zadań pomocy społecznej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardem wykonywanych przez nie usług oraz nad kwalifikacjami pracowników w celu zbadania i oceny stanu faktycznego ze stanem wymaganym przez normy prawne, zlikwidowania nieprawidłowości oraz doskonalenia jakości działalności;
 • kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów usług socjalno – bytowych oraz praw tych osób określonych przez normy prawne;
 • kontrola jakości usług z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez podmioty niepubliczne na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów określonych przez normy prawne;
 • kontrola jakość usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych wykonywanych przez domy pomocy społecznej, prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów określonych przez normy prawne;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu wydania i cofnięcia zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydania zgody na zmianę jego przeznaczenia i typu oraz wydania i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej;
 • opracowywanie raportów, analiz i informacji w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie województwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (770)
  Wałbrzych (56)
  Legnica (102)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (229)
  Toruń (136)
  Lubelskie:
  Lublin (239)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (900)
  Tarnów (50)
  Nowy Sącz (66)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2098)
  Radom (167)
  Płock (102)
  Opolskie:
  Opole (241)
  Nysa (91)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (155)
  Przemyśl (40)
  Podlaskie:
  Białystok (162)
  Suwałki (46)
  Łomża (36)
  Pomorskie:
  Gdańsk (479)
  Gdynia (197)
  Słupsk (67)
  Śląskie:
  Katowice (567)
  Częstochowa (160)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (180)
  Elbląg (128)
  Ełk (82)
  Wielkopolskie:
  Poznań (616)
  Kalisz (73)
  Konin (69)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (331)
  Koszalin (83)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (173)
  Tesco (109)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (125)
  Bricoman (18)
  STRABAG (11)
  ABB (37)
  Accenture (132)
  Carrefour (137)
  PKO BP (324)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (16)
  IKEA (25)
  Budimex (56)

  Rekrutują z Praca.pl