Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Rzeszów

141 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 41379

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • odpowiedzialność i nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych;
 • określenie zasad przetwarzania danych i delegowanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych;
 • nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji, monitorowanie przepisów o ODO, opiniowanie umów dotyczących przekazania danych, akceptowanie uprawnień do danych osobowych, nadzór nad obiegiem i przechowywaniem, archiwizacją i usuwaniem dokumentów zawierających dane osobowe;
 • prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
 • monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski osób we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszeń;
 • nadzór nad realizacją ww. zadań przez osoby odpowiedzialne za określone obszary w Urzędzie;
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych;
 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązującego prawa;
 • współpraca w zakresie ochrony danych osobowych z innymi jednostkami oraz z organem nadzorczym ,pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie danych osobowych oraz dla osób, których dane dotyczą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
lub minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony danych osobowych
 • praktyczna znajomość zagadnień i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (756)
  Wałbrzych (60)
  Legnica (115)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (273)
  Toruń (158)
  Lubelskie:
  Lublin (260)
  Chełm (52)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (797)
  Tarnów (71)
  Nowy Sącz (89)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2153)
  Radom (189)
  Płock (80)
  Opolskie:
  Opole (244)
  Nysa (87)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (177)
  Przemyśl (53)
  Podlaskie:
  Białystok (158)
  Suwałki (53)
  Łomża (41)
  Pomorskie:
  Gdańsk (523)
  Gdynia (320)
  Słupsk (90)
  Śląskie:
  Katowice (565)
  Częstochowa (191)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (227)
  Elbląg (119)
  Ełk (66)
  Wielkopolskie:
  Poznań (636)
  Kalisz (88)
  Konin (77)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (383)
  Koszalin (106)
  Kołobrzeg (51)
  Auchan (179)
  Tesco (165)
  Inditex (31)
  Leroy Merlin (149)
  Bricoman (9)
  STRABAG (12)
  ABB (35)
  Accenture (38)
  Carrefour (202)
  PKO BP (331)
  PwC (15)
  KPMG (41)
  Orange (47)
  IKEA (50)
  Budimex (22)

  Rekrutują z Praca.pl