Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48351

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• krajowe wyjazdy służbowe (3-4 razy w roku)
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1. Prowadzenie konkursów dotacji (w tym m.in. na działania informacyjne /edukacyjne, dla jednostek samorządu terytorialnego, etc.), w tym: – opracowywanie założeń oraz dokumentacji konkursu dotacji – organizowanie pracy komisji konkursowej – ocena wniosków – kontrolowanie i monitorowanie projektów dotacyjnych
 • Zadanie 2. Nadzór nad realizacją umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami, w tym: – monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/porozumienia – kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/porozumienia
 • Zadanie 3. Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), w tym: – monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników – sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/programu – koordynowanie i przygotowywanie (merytoryczne i organizacyjne) posiedzeń Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza
 • Zadanie 4. Prowadzenie działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych, w tym: – analizowanie i wybór grup docelowych – analizowanie efektywności działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych – nadzór nad wykonawcami
 • Zadanie 5. Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym: – opracowywanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo – opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych poza Ministerstwem – opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo – opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo – uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów pranych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Zadanie 6. Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich, w tym: – gromadzenie materiałów – przygotowywanie odpowiedzi – prowadzenie konsultacji
 • Zadanie 7. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym: – przeprowadzanie rozeznania rynku – szacowanie wartości zamówienia – sporządzania opisu przedmiotu zamówienia – opracowywanie projektu umowy – uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych – opiniowanie dokumentacji – nadzorowanie wykonania umowy – przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy
 • Zadanie 8. Organizowanie i utrzymywanie systemu stałych dyżurów, w tym: – tworzenie warunków organizacyjno-prawych do wykonywania zadań w ramach stałego dyżuru w ministerstwie – nadzorowanie wykonywania stałego dyżuru – pełnienie dyżuru w ramach systemu stałych dyżurów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska (w szczególności w zakresie ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej)
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, w tym finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (798)
  Wałbrzych (70)
  Legnica (122)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (303)
  Toruń (189)
  Lubelskie:
  Lublin (258)
  Chełm (58)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (861)
  Tarnów (102)
  Nowy Sącz (95)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2298)
  Radom (192)
  Płock (75)
  Opolskie:
  Opole (263)
  Nysa (88)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (176)
  Przemyśl (55)
  Podlaskie:
  Białystok (173)
  Suwałki (61)
  Łomża (49)
  Pomorskie:
  Gdańsk (567)
  Gdynia (324)
  Słupsk (106)
  Śląskie:
  Katowice (623)
  Częstochowa (199)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (227)
  Elbląg (128)
  Ełk (70)
  Wielkopolskie:
  Poznań (690)
  Kalisz (92)
  Konin (80)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (440)
  Koszalin (113)
  Kołobrzeg (58)
  Auchan (156)
  Tesco (162)
  Inditex (36)
  Leroy Merlin (177)
  Bricoman (15)
  STRABAG (13)
  ABB (37)
  Accenture (65)
  Carrefour (230)
  PKO BP (331)
  PwC (12)
  KPMG (42)
  Orange (49)
  IKEA (51)
  Budimex (17)

  Rekrutują z Praca.pl