Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Rzeszów

31 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 54289

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 20-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu i poza nim, możliwość nietypowych godzin pracy,
• możliwe częste wyjazdy służbowe, narady i szkolenia,
• umiejętności współdziałania w grupie, działania pod presją czasu bądź w sytuacjach stresowych,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.
• praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,
• praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,
• brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań

 • organizowanie lub pomoc w organizacji warunków uczestnictwa w praktykach liturgicznych, w tym także sakramentalnych,
 • udzielanie wsparcia duchowego oraz łagodzenie skutków stresu strażakom, poszkodowanym w akcjach ratowniczo- gaśniczych, zwłaszcza długotrwałych,
 • uczestnictwo we wspólnych uroczystościach religijnych oraz obchodach jubileuszy, rocznic i innych uroczystości w jednostkach straży pożarnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych strażaków w służbie oraz problemów interpersonalnych strażaków,
 • integrowanie załóg jednostek straży pożarnych w celu pomocy poszkodowanym kolegom, emerytom i rencistom pożarnictwa będących w trudnej sytuacji materialnej i/lub zdrowotnej,
 • współpraca z psychologiem PSP w celu udzielania pomocy psychologicznej strażakom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe teologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok posługi kapelańskiej w komendach miejskich/powiatowych PSP.
 • spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 ze zm.),
 • świecenia kapłańskie w obrządku rzymsko- katolickim,
 • posługa kapłańska na terenie diecezji rzeszowskiej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych