Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
67 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81662

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca w terenie.


-         krajowe wyjazdy służbowe


-         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


-         budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


-         platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


-         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Koordynuje, sprawdza, weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
 • Kontroluje oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg; bierze udział w odbiorach oznakowania dróg
 • Koordynuje planowanie i realizuje zadania programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Zapobiega powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpracuje przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu
 • Realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych
 • Współpracuje w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego; podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem
 • Prowadzi i wykonuje zadania związane z Krajowym Systemem Zarzadzania Ruchem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych