Najnowsze oferty pracy

 • Prawnik

  Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.   Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  5 dni
  Zakres obowiązków: Bieżące doradztwo prawne m.in. dla działów: sprzedaży, serwisu, nieruchomości, realizacji; Przygotowanie opinii prawnych, umów handlowych, dokumentów wewnętrznych; Identyfikowanie ryzyk prawnych w transakcjach; Udział w projektach wewnętrznych Spółki, Wsparcie...
 • Prawnik

  SP EUROPE Sp. z o.о.   Pruszków  
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat / część etatu  aplikuj szybko
  6 dni
  OBOWIĄZKI: Obsługa prawna stosunków umownych z kontrahentami na etapie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi; Obsługa prawna stosunków pracy z personelem firmy; Przygotowanie dokumentów celem uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń; Prowadzenie...
 • Aplikant Radcowski

  Alior Bank   Warszawa  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  10 godz.
  Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe prawnicze, mile widziana rozpoczęta aplikacja radcowska, ma co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego w kancelarii radcowskiej lub komórce prawnej na stanowisku aplikanta radcowskiego lub prawnika, mile widziane doświadczenie...
 • Aplikant w Dziale Prawa Pracy

  TGC Corporate Lawyers   Warszawa, Rondo Daszyńskiego   praca zdalna
  specjalista (mid)
  1 dni
  Opis stanowiska: Pomoc i merytoryczne doradztwo klientom w obszarze prawa pracy, Przygotowywanie opinii, umów, regulaminów w obszarze prawa pracy, Wspieranie działań mających na celu zwiększenie poziomu sprzedaży działu prawa pracy (np. poprzez przygotowywanie newsletterów lub artykułów).
 • Adwokat / Radca Prawny w Dziale Prawa Spółek

  TGC Corporate Lawyers   Warszawa, Rondo Daszyńskiego   praca zdalna
  specjalista (mid)
  2 dni
  Opis stanowiska: Obsługa prawna spółek prawa handlowego, Zakładanie spółek, sprzedaż gotowych spółek, Transakcje podwyższania kapitału zakładowego, dokonywania zmian w składach organów, zmian umów spółek, Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz składanie dokumentów do...
 • Ekspert ds. regulacji procesów hr

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  na czas określony HR
 • Asystent prawny / specjalista ds. prawnych

  Pomysłowi Księgowi   Warszawa, Śródmieście, Nowy Świat  
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   4 000 - 6 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  3 dni
  W związku z dynamicznym rozwojem i regularnie powiększającą się bazą naszych klientów, do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Asystenta prawnego / specjalisty ds. prawnych. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie: samodzielne sporządzanie pism i projektów opinii;...
 • Referendarz sądowy

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa  
  specjalista junior / mid / senior
  4 dni
  I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych stanowisk: 1 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 29 czerwca 2023 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127,...
 • Specjalista ds. nieruchomości

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  4 dni
  umowa na zastępstwo Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
 • Radca Prawny w Departamencie Działań Delegowanych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  6 dni
  Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
57 dni temu
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 118427

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace legislacyjne w zakresie spraw dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pozostających we właściwości Departamentu Funduszy, w szczególności opracowuje projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz aktów wykonawczych dotyczących: ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy; szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi; zapewnienia finansowania zadań z FGŚP.
 • Udziela ulg w spłacie należności cywilnoprawnych/ publicznoprawnych w zakresie wpływających do Ministerstwa wniosków marszałków województw i dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy w sprawie określenia warunków zwrotu należności FGŚP, odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności FGŚP, odraczania lub umarzania należności FGŚP: weryfikuje (rozpatruje) wnioski o udzielenie ulgi we współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy; opiniuje wnioski o udzielenie ulgi; przygotowuje propozycje rozstrzygnięcia wniosków, w tym projektów decyzji finansowych.
 • Prowadzi ewidencję dotyczącą wniosków i rozstrzygnięć w zakresie określenia warunków zwrotu należności FGŚP, odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności FGŚP lub umorzenia należności FGŚP: wprowadza/ aktualizuje dane, sporządza raporty.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania prejudycjalne, przekazywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakresie FGŚP.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Instytucjami Gwarancyjnymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych, w szczególności powiadamia odpowiednią instytucję gwarancyjną o dokonaniu wypłaty świadczeń pracowniczych ze środków FGŚP w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy zagranicznego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Opracowuje projekty stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, przedkładanych w ramach uzgodnień wewnętrznych i konsultacji międzyresortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procesów legislacyjnych lub obszarze związanym z rozliczaniem, umarzaniem, odraczaniem albo rozkładaniem na raty spłat należności lub w obsłudze prawnej
 • ­Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i aktów wykonawczych, głównie w zakresie wniosków o określenie warunków zwrotu należności FGŚP, odstąpienie od dochodzenia zwrotu należności FGŚP lub umorzenie należności FGŚP
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, głównie w zakresie dotyczącym należności cywilnoprawnych
 • Znajomość Zasad Techniki Prawodawczej – załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej”
 • Znajomość dyrektyw dotyczących ochrony roszczeń pracowniczych: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  • Prawnik

   Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.   Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11  
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
   5 dni
   Zakres obowiązków: Bieżące doradztwo prawne m.in. dla działów: sprzedaży, serwisu, nieruchomości, realizacji; Przygotowanie opinii prawnych, umów handlowych, dokumentów wewnętrznych; Identyfikowanie ryzyk prawnych w transakcjach; Udział w projektach wewnętrznych Spółki, Wsparcie...
  • Prawnik

   SP EUROPE Sp. z o.о.   Pruszków  
   specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat / część etatu  aplikuj szybko
   6 dni
   OBOWIĄZKI: Obsługa prawna stosunków umownych z kontrahentami na etapie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi; Obsługa prawna stosunków pracy z personelem firmy; Przygotowanie dokumentów celem uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń; Prowadzenie...
  • Aplikant Radcowski

   Alior Bank   Warszawa  
   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
   10 godz.
   Jeśli jesteś osobą, która: ma wykształcenie wyższe prawnicze, mile widziana rozpoczęta aplikacja radcowska, ma co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego w kancelarii radcowskiej lub komórce prawnej na stanowisku aplikanta radcowskiego lub prawnika, mile widziane doświadczenie...
  • Aplikant w Dziale Prawa Pracy

   TGC Corporate Lawyers   Warszawa, Rondo Daszyńskiego   praca zdalna
   specjalista (mid)
   1 dni
   Opis stanowiska: Pomoc i merytoryczne doradztwo klientom w obszarze prawa pracy, Przygotowywanie opinii, umów, regulaminów w obszarze prawa pracy, Wspieranie działań mających na celu zwiększenie poziomu sprzedaży działu prawa pracy (np. poprzez przygotowywanie newsletterów lub artykułów).
  • Adwokat / Radca Prawny w Dziale Prawa Spółek

   TGC Corporate Lawyers   Warszawa, Rondo Daszyńskiego   praca zdalna
   specjalista (mid)
   2 dni
   Opis stanowiska: Obsługa prawna spółek prawa handlowego, Zakładanie spółek, sprzedaż gotowych spółek, Transakcje podwyższania kapitału zakładowego, dokonywania zmian w składach organów, zmian umów spółek, Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz składanie dokumentów do...
  • Ekspert ds. regulacji procesów hr

   PKO Bank Polski   Warszawa  
   specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   na czas określony HR
  • Asystent prawny / specjalista ds. prawnych

   Pomysłowi Księgowi   Warszawa, Śródmieście, Nowy Świat  
   specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   4 000 - 6 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
   3 dni
   W związku z dynamicznym rozwojem i regularnie powiększającą się bazą naszych klientów, do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Asystenta prawnego / specjalisty ds. prawnych. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie: samodzielne sporządzanie pism i projektów opinii;...
  • Referendarz sądowy

   SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa  
   specjalista junior / mid / senior
   4 dni
   I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych stanowisk: 1 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 29 czerwca 2023 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127,...
  • Specjalista ds. nieruchomości

   PKO Bank Polski   Warszawa  
   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
   4 dni
   umowa na zastępstwo Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
  • Radca Prawny w Departamencie Działań Delegowanych

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   6 dni
   Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w Europie.