Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
21 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138035

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się 4 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Koordynuje od strony merytorycznej i organizacyjno-logistycznej zadania związane z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki, działając we współpracy z jednostkami służb statystyki publicznej. W tym kontekście przygotowuje stosowne materiały i pełni obowiązki sekretarza Zespołu do spraw przewodnictwa Polski w Radzie UE w GUS w celu właściwego realizowania zadań związanych z prezydencją.
 • Koordynuje współpracę z instytucjami krajowymi zaangażowanymi w proces przygotowań do objęcia przewodnictwa w Radzie UE, w tym z KPRM i MSZ oraz z Pełnomocnikiem do spraw Przygotowania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.
 • Koordynuje działania GUS związane ze współpracą z państwami Trio prezydencji (Polska – Dania - Cypr) oraz Węgrami jako krajem sprawującym prezydencję przed Polską w celu wypracowania i realizacji wspólnych priorytetów.
 • Koordynuje współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Rady UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE i innymi instytucjami zaangażowanymi w proces legislacyjny Unii Europejskiej w kontekście przewodniczenia Radzie UE w celu prawidłowej realizacji zadań koniecznych przy sprawowaniu prezydencji.
 • Koordynuje działania związane z bieżącymi pracami Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki w trakcie polskiej prezydencji w celu zapewnienia ciągłości i efektywności prac.
 • Koordynuje współpracę z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich UE w sprawach dotyczących realizacji zadań związanych z przewodniczeniem Grupie Roboczej Rady UE ds. Statystyki w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac nad procedowanymi aktami prawnymi.
 • Bierze udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych związanych z realizacją zadań samodzielnego stanowiska w celu poszerzenia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku, zacieśniania kontaktów i zapewnienia dobrej współpracy z krajami UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość struktur organizacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych
 • Dbałość o rozwój pracowników
 • Zarządzanie ludźmi
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Wspieranie innowacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1
 

Podobne oferty