Najnowsze oferty pracy

 • Inspektor / Inspektorka Nadzoru

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres czynności: bieżący nadzór nad realizacją robót instalacyjnych, dokonywanie ich odbiorów i rozliczeń zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; organizacja procesu przygotowawczego na wykonawstwo inwestycji, robót naprawczych, remontowych i utrzymaniowych,...
 • Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach w celu porównania wyników z wymaganymi parametrami, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w celu przygotowania informacji o...
 • Diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli ich stanu technicznego, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury, współudział w komisjach...
 • Inspektor ds. inwestycji budowlanych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Opis stanowiska pracy: Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny będzie za: monitorowanie procesu projektowego, przygotowanie procesu budowy od momentu pozyskania nieruchomości do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Prowadzenie spraw formalnych i prawnych z tym związanych,...
 • Inspektor NDT

  Rockfin Sp. z o.o.   Małkowo, ul. Pałacowa 9    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  17 godz.
  Opis stanowiska: Wykonywanie badań VT, PT, MT, RT rurociągów, urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych; Raportowanie wykonanej pracy; Interpretacja niezgodności spawalniczych;
 • Inżynier budowy

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  18 godz.
  Miejsce pracy: Warszawa Opis stanowiska: Sporządzanie zestawień i zapotrzebowań materiałowych; Zamawianie materiałów; Kontrola jakości prac; Sporządzanie kart materiałowych do akceptacji inwestora; Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót; Analiza i kontrola dokumentacji technicznej;...
 • Inżynier budowy ds. reklamacji

  Murapol Real Estate   Gdańsk    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków: Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
 • Inżynier budowy ds. reklamacji

  Murapol Real Estate   Gdynia    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków: Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
 • Inżynier budowy ds. reklamacji

  Murapol Real Estate   Toruń    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków: Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
 • Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Leszno    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów...
Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wałbrzych
praca stacjonarna
124 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 121154

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wyjazdy służbowe krajowe,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • bierze udział w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym współuczestniczy w kontrolowaniu wykonawstwa robót
 • współuczestniczy w określaniu potrzeb w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • bierze udział w opracowaniu materiałów przetargowych w części technicznej na roboty utrzymaniowe
 • współuczestniczy w prowadzeniu Systemu Gospodarki Mostowej i ewidencji ilościowo – wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • współpracuje z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   

  Podobne oferty

  • Inspektor / Inspektorka Nadzoru

   Polskie Koleje Państwowe S.A.   Wrocław    praca stacjonarna
   specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   3 dni
   Zakres czynności: bieżący nadzór nad realizacją robót instalacyjnych, dokonywanie ich odbiorów i rozliczeń zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; organizacja procesu przygotowawczego na wykonawstwo inwestycji, robót naprawczych, remontowych i utrzymaniowych,...
  • Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Wrocław    praca stacjonarna
   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   3 dni
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach w celu porównania wyników z wymaganymi parametrami, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w celu przygotowania informacji o...
  • Diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Wrocław    praca stacjonarna
   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   3 dni
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli ich stanu technicznego, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury, współudział w komisjach...
  • Inspektor ds. inwestycji budowlanych

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
   3 dni
   Opis stanowiska pracy: Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny będzie za: monitorowanie procesu projektowego, przygotowanie procesu budowy od momentu pozyskania nieruchomości do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Prowadzenie spraw formalnych i prawnych z tym związanych,...
  • Inspektor NDT

   Rockfin Sp. z o.o.   Małkowo, ul. Pałacowa 9    praca stacjonarna
   specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   17 godz.
   Opis stanowiska: Wykonywanie badań VT, PT, MT, RT rurociągów, urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych; Raportowanie wykonanej pracy; Interpretacja niezgodności spawalniczych;
  • Inżynier budowy

   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   18 godz.
   Miejsce pracy: Warszawa Opis stanowiska: Sporządzanie zestawień i zapotrzebowań materiałowych; Zamawianie materiałów; Kontrola jakości prac; Sporządzanie kart materiałowych do akceptacji inwestora; Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót; Analiza i kontrola dokumentacji technicznej;...
  • Inżynier budowy ds. reklamacji

   Murapol Real Estate   Gdańsk    praca stacjonarna
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
   19 godz.
   Twój zakres obowiązków: Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
  • Inżynier budowy ds. reklamacji

   Murapol Real Estate   Gdynia    praca stacjonarna
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
   19 godz.
   Twój zakres obowiązków: Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
  • Inżynier budowy ds. reklamacji

   Murapol Real Estate   Toruń    praca stacjonarna
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
   19 godz.
   Twój zakres obowiązków: Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
  • Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Leszno    praca stacjonarna
   specjalista (mid) / pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
   19 godz.
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów...