Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Warszawa
praca stacjonarna
58 dni temu
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 134032

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
- praca w wymuszonej pozycji ciała;
- budynek bez podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak odpowiednich toalet dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak windy osobowej;
- pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu w zakresie zadań zapewniających jego prawidłową pracę pod względem organizacyjnym, biurowym i technicznym
 • Obsługa sekretarsko - biurowa, w tym prowadzenie poczty elektronicznej, obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej, obsługa telefoniczna, mailowa i faksowa
 • Rejestracja dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych
 • Prowadzenie skorowidzów rzeczowo - imiennych
 • Wykonywanie inwentaryzacji kwartalnej oraz rocznej spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym
 • Przyjmowanie akt spraw zakończonych oraz sporządzanie spisów Akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub możliwość jego uzyskania
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Dyspozycyjność i systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wysoka kultura osobista
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 

Podobne oferty