Installation Supervisor
Hitachi Energy Poland
Łódź
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu
Installation Supervisor
At Hitachi Energy our purpose is advancing a sustainable energy future for all. We bring power to our homes, schools, hospitals and factories. Join us and work with fantastic people, while learning and developing yourself on projects that have a real impact to our communities and society. Bring your passion, bring your energy, and be part of a global team that appreciates a simple truth: Diversity + Collaboration = Great Innovation.
Twoje obowiązki
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy i przeprowadzanie spacerów kontrolnych. Bezpieczeństwo w pracy należy traktować jako priorytet.
 • Wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności serwisowych w terenie, takich jak: pomoc techniczna dla wykonawców montażu przy pracach instalacyjnych nowych jednostek, drobne naprawy i konserwacja elementów elektrycznych/transformatorów mocy.
 • Tworzenie raportów technicznych, opracowywanie konspektów ofertowych w celu rozwiązywania problemów klientów, raportów terenowych, i innych codziennych raportów dla klienta/kierownictwa.
 • Zapewnienie wsparcia projektowego na miejscu i ograniczone wsparcie planowania dla zespołów serwisowych w terenie.
 • Kontaktowanie się z klientami i zespołami Hitachi Energy Sales / zespołem zarządzania projektami w celu domknięcia zamówienia.
 • Pomoc klientom w określaniu zakresu prac.
 • Współpraca z zespołem zarządzania projektami oraz przygotowanie planu instalacji.
 • Zapewnienie rozwiązywania problemów w okresie gwarancyjnym i doradztwo techniczne po gwarancji.
 • Pomoc w określeniu strategicznych priorytetów i efektywnego rozwoju firmy.
 • Pomoc w zdefiniowaniu strategii dla naszych procesów zarządzania w celu wspierania kluczowych etapów cyklu biznesowego PGTR, takich jak określanie wielkości rynku, mapowanie segmentów, rozwój oferty, identyfikacja możliwości, sprzedaż i przetargi, realizacja projektów itp.
Twoje kompetencje
 • Wyższe wykształcenie (techniczne) i co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy w terenie.
 • Zaletą będzie doświadczenie jako inspektor terenowy serwisu transformatorów, w szczególności: wiedza techniczna w zakresie montażu, napraw, remontów, modyfikacji, testów elektrycznych, kontroli, LTC oraz testów olejowych czy obróbki transformatorów mocy. Uwzględnieni zostaną również kandydaci z doświadczeniem w podobnej dziedzinie (nadzór nad instalacją urządzeń elektrycznych / pomoc techniczna podczas instalacji).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na łatwą komunikację w środowisku międzynarodowym.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office oraz znajomość innych systemów jak SAP/IBM Notes/itd. będzie dodatkowym atutem.
 • Nakierunkowanie na wyniki, branie odpowiedzialności za pomysły od ich powstania do realizacji, w środowisku, które wymaga elastyczności i szybkich reakcji.
 • Umiejętności przywódcze i aktywna postawa - pewność siebie i chęć do radzenia sobie z problemami lub nowymi zadaniami.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, analitycznego myślenia i szybkiego kojarzenia faktów.
 • Łatwość w zdobywaniu zaufania klientów i spełniania ich oczekiwań.
 • Dobre umiejętności samoorganizacji.
 • Umiejętności interpersonalne, pozytywne nastawienie, umiejętność zarzadzania, chęć uczenia się i umiejętność wykonywania instrukcji/wskazówek.
 • Podstawowe umiejętności zarządzania projektami, umiejętność planowania/prowadzenia planu w kierunku realizacji oraz rozumienie pojęć finansowych.
 • Umiejętność zrozumienia i interpretacji planów, rysunków i schematów.
 • Aktywne prawo jazdy kat. B.
Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD. www.hitachienergy.com
Aplikuj teraz

Poznaj

Hitachi Energy

Hitachi Energy jest globalnym liderem technologicznym, który buduje zrównoważoną energetyczną przyszłość dla wszystkich. Obsługujemy klientów w sektorach użyteczności publicznej, przemysłu i infrastruktury, oferując innowacyjne rozwiązania i usługi w całym łańcuchu wartości. Wraz z klientami i partnerami wdrażamy pionierskie technologie i umożliwiamy cyfrową transformację niezbędną do przyspieszenia rozwoju energetyki w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Dążymy do tego, by światowy system energetyczny stał się bardziej zrównoważony, elastyczny i bezpieczny, przy zachowaniu właściwych proporcji między wartościami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi. Hitachi Energy ma udokumentowane doświadczenie i niezrównaną zainstalowaną bazę urządzeń w ponad 140 krajach. Centrala firmy mieści się w Szwajcarii. Zatrudniamy około 38 000 pracowników w 90 krajach, osiągając przychody z działalności na poziomie około 10 mld USD rocznie. www.hitachienergy.com

Podobne oferty