Praca Kłobuck Najnowsze oferty pracy: 13

Praca ŚLĄSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Kłobucku

Kłobuck – miasto w województwie śląskim

Miejscowość zajmuje powierzchnię 47,46 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Kłobucka to z kolei około 13 tys. osób. Gęstość zaludnienia jest zatem niska (nieco ponad 275 osób na kilometr kwadratowy). W krajobrazie miasta dominują domy jednorodzinne, niskie bloki. Sporo jest tu też terenów rolniczych. 

Kłobuck to przyjazne, zielone miasto, którego skarbem są walory przyrodnicze. Znajduje się tu między innymi rezerwat Dębowa Góra. W powiecie (gminie Wręczyca Wielka) jest z kolei rezerwat Zamczysko.

Także w okolicy nie brakuje lasów i terenów zielonych sprzyjających wypoczynkowi, uprawiania sportu i rekreacji. Na północ od miasta, tuż za granicą województwa, rozciąga się Załęczański Park Krajobrazowy (w odległości około 27 kilometrów). Z kolei na południu znajduje się Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (dystans około 16 kilometrów). 

Pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Kłobucka – powiatu i gminy – ma położenie na trasie ważnego kanału komunikacyjnego w regionie  – drogi krajowej nr 43, wiodącej z Częstochowy (gdzie krzyżuje się z autostradą A1) i wiodącej na północ ku województwom opolskim i łódzkim. Kłobuck przecina także droga wojewódzka nr 492. 

W pobliżu Kłobucka, prócz Częstochowy, znajdują się także takie miejscowości jak Krzepice (17 kilometrów), Blachownia (15 kilometrów), Pajęczno (32 kilometry). 

Inne podstawowe dane dotyczące miasta to:

 • numer kierunkowy – (+48) 34, 
 • kod pocztowy – 42-100, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – SKL. 

Kłobuck (śląskie) – sytuacja gospodarcza

Jak podaje rejestr REGON (sierpień 2020 r.) w mieście Kłobucku działa łącznie 1512 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 1 duża jednostka budżetowa zatrudniająca od 250 do 999 pracowników. Jest także 17 średnich podmiotów (kadra 50-249 osób) i 64 małe (zatrudniających od 10 do 49 pracowników). Pozostałe to mikrojednostki do 9 pracowników. 

Czym zajmują się zlokalizowane w Kłobucku firmy? Jak wspomniano na wstępie, Kłobuck to byłe miasto górnicze. Przetwórstwo przemysłowe nadal stanowi jedną z ważnych dziedzin działalności gospodarczej tych okolic. Filarem tutejszej gospodarki obecnie jest jednak handel i naprawa pojazdów, którymi zajmuje się blisko jedna trzecia kłobuckich podmiotów. 

Podmioty gospodarki narodowej w Kłobucku wg wybranych sekcji PKD:

 • handel i naprawa pojazdów – 27,8% podmiotów,
 • budownictwo – 10,3% podmiotów, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,1% podmiotów, 
 • pozostała działalność usługowa – 6,7% podmiotów, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 5,8% podmiotów. 

Praca – Kłobuck i okolice

Bezrobocie w powiecie kłobuckim jest wyższe niż średnie krajowa i wojewódzka. 

Stopa bezrobocia wg GUS (sierpień 2020 r.):

 • powiat kłobucki – 7,6%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%. 

W szukaniu zatrudnienia kłobuczanom pomaga zlokalizowany w Kłobucku urząd pracy. W sierpniu 2020 r. w jego rejestrze znajdowało się 2,6 tys. osób. 

Kto zatem ma szansę na pracę w Kłobucku i okolicy? Informacji na ten temat dostarcza między innymi Barometr zawodów, badanie wykonywane rokrocznie na polecenie resortu pracy dla wszystkich powiatów i województw w kraju. W 2020 r. w powiecie kłobuckim brakuje między innymi przedstawicieli branży budowlanej (pracowników z różnego rodzaju uprawnieniami), opieki zdrowotnej, gastronomii, oświaty, a także na przykład księgowych, spedytorów i logistyków, pracowników służb mundurowych czy obuwników. 

Z konkurencją na rynku pracy lub brakiem ofert muszą liczyć się z kolei farmaceuci i technicy budownictwa.