Praca Blachownia Najnowsze oferty pracy: 2

Praca ŚLĄSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Blachowni

Blachownia (śląskie) – podstawowe informacje

Blachownia otrzymała prawa miejskie w 1967 r. Zamieszkuje ją około 9,7 tys. osób. Miejscowość rozciąga się na znacznej powierzchni 36,66 kilometra kwadratowego. W efekcie gęstość zaludnienia jest tu niska (265,5 osoby na kilometr kwadratowy). W Blachowni dominuje niskie budownictwo, domy wolnostojące, nieduże bloki. Znajduje się tu także kilka zabytkowych budynków – między innymi dawna stacja kolejowa, a obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, kościół Matki Boskiej Królowej Polski i św. Michała Archanioła (rzymskokatolicka parafia). 

Blachownia ma przypisany numer kierunkowy (+48) 34, kod pocztowy 42-290. Tablice rejestracyjne tutejszych aut są oznaczane literami SCZ. 

Miejscowość stanowi ośrodek administracyjny. Władze lokalne mają siedzibę w urzędzie miasta Blachownia.

Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
Tel.: 667 166 306, 34 327 04 09

Bezrobotnych obsługuje z kolei częstochowski PUP. 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa
Tel.: 34 370-61-00

Gdzie z kolei rozliczają się z podatków mieszkańcy Blachowni? Urząd skarbowy właściwy dla okolicy to: 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
ul. Filomatów 18/20
42-217 Częstochowa
Tel. 34 329-01-00

Gmina Blachownia (dawniej: gmina Ostrowy) rozciąga się na powierzchni 67,21 kilometra kwadratowego. Ponad połowę jej obszaru stanowią lasy, a ponad jedną trzecią – użytki rolne. Liczba mieszkańców gminy to około 14 tys. osób. 

W obrębie gminy znajdują się wsie: Cisie, Gorzelnia, Konradów, Łojki, Wyrazów, a także mniejsze skupiska gospodarstw, np. osady leśne. 

Blachownia – firmy i obszary działalności

Powstanie Blachowni jest nierozerwalnie związane z rozwojem przemysłu wydobywczego i hutniczego. Jest to bowiem obszar bogaty w rudę żelaza. Wielki piec działał tu już w XIX wieku, a wiek kolejny przyniósł dalszą rozbudowę tutejszej huty. Przemysł ciężki do dziś ma duże znaczenie dla gospodarki tych okolic. 

W samym mieście funkcjonuje łącznie 885 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, sierpień 2020 r.). W Blachowni nie ma zarejestrowanych dużych przedsiębiorstw, a 3 podmioty (w tym 2 z sektora prywatnego) są średniej wielkości, czyli deklarują zatrudnienie od 50 do 249 pracowników. Pozostałe to małe i mikrojednostki. 

W Blachowni najwięcej jest firm handlowych i zajmujących się naprawą aut czy motocykli – łącznie 187, co stanowi ponad jedną piątą wszystkich podmiotów gospodarki. Pod względem liczbowym na drugim miejscu jest przetwórstwo przemysłowe – 128 jednostek, a na trzecim – budownictwo – 111 przedsiębiorstw. 

Praca – Blachownia i okolice

Ważnym wskaźnikiem sytuacji na rynku pracy jest stopa bezrobocia. W sierpniu 2020 r. wskaźnik ten w województwie śląskim był poniżej średniej krajowej (6,1%) – i wyniósł 4,8%. Niemniej w powiecie częstochowskim bezrobocie rejestrowane jest zdecydowanie wyższe. W tym samym okresie wynosiło 7,8%. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i stwarzanie dobrych warunków do rozwoju biznesu należą zatem do ważnych wyzwań, przed którymi stoją władze samorządowe. 

Oceniając swoje szanse na pracę w Blachowni, powiecie częstochowskim, warto brać pod uwagę wyniki prognozy rynku pracy – Barometr zawodów. Pokazuje ona, że w 2020 r. w powiecie częstochowskim notuje się duże zapotrzebowanie na przedstawicieli profesji z wielu branż. Duży deficyt dotyczy kierowców ciężarówek, operatorów obrabiarek skrawających i robotników budowlanych. 

Praca czeka jednak nie tylko w przemyśle czy budowlance. Na liście zawodów deficytowych znaleźli się też między innymi agenci ubezpieczeniowi, kosmetyczki, fryzjerzy, cukiernicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, piekarze, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, programiści, spedytorzy i logistycy czy sprzedawcy i kasjerzy. 

Z drugiej strony trudności ze znalezieniem etatu w powiecie mogą mieć: 

  • dziennikarze i redaktorzy,
  • ekonomiści, 
  • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, 
  • floryści, 
  • pracownicy administracyjni i biurowi, 
  • specjaliści administracji publicznej, 
  • technicy budownictwa, 
  • technicy informatycy.