Młodszy specjalista ds. logistyki

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

10 dni temu

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

Obecnie do Departamentu Administracji i Infrastruktury poszukujemy kandydata na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. logistyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 35.2/DA/8/2019
Kluczowe obowiązki:
 • Przygotowanie dokumentacji merytorycznej do postępowań zakupowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków zakupowych i zamówień, których wartość nie obliguje do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie działania UDT.
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją umów przetargowych na dostawy i usługi.
 • Obsługa sekretariatu departamentu w zakresie prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa Kancelarii UDT w zakresie: przygotowywania, wysyłania i odbierania korespondencji pocztowej.
 • Obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej udt@udt.gov.pl
Kluczowe obowiązki:
 • Przygotowanie dokumentacji merytorycznej do postępowań zakupowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków zakupowych i zamówień, których wartość nie obliguje do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie działania UDT.
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją umów przetargowych na dostawy i usługi.
 • Obsługa sekretariatu departamentu w zakresie prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa Kancelarii UDT w zakresie: przygotowywania, wysyłania i odbierania korespondencji pocztowej.
 • Obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej udt@udt.gov.pl
Oferujemy:
 • Umowę na zastępstwo.
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności w firmie o ponad 105-letniej tradycji.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Szeroki pakiet szkoleń i świadczeń pozapłacowych
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Poznaj

Urząd Dozoru Technicznego

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych