Młodszy Specjalista ds. Testów

Faktoria Sp. z o.o.

Warszawa

20 dni temu

Naszym celem jest tworzenie miejsca pracy, gdzie pasja, wiedza i technologia budują przestrzeń do rozwoju biznesu.

Zależy nam na środowisku pracy opartym na zaufaniu, które inspiruje i motywuje do przekraczania granic.

 

Sprawdź nasze aktualne propozycje i dołącz do nas.

Młodszy Specjalista ds. Testów
Miejsce pracy: Warszawa
Co rozumiemy przez Testy?
 • tworzenie przypadków i scenariuszy testowych
 • wykonywanie testów manualnych
 • analizowanie występujących błędów
 • współpraca z analitykami
 • raportowanie wyników testów
Co zyskujesz?
 • możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu finansów od doświadczonych ekspertów w połączeniu z zagadnieniami IT
 • realny wpływ na kształt nowych rozwiązań poprzez udział w pracach projektowych
 • system premiowy
 • współpracę z zespołem kreatywnych ludzi
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet socjalny
Czego my oczekujemy?
 • min. półrocznego doświadczenia w testowaniu oprogramowania
 • motywacja w działaniu
 • umiejętności pracy w zespole
 • znajomość oprogramowania Jira, Redmine
 • mile widziana znajomość produktów faktoringowych
Klauzula informacyjna
(1) Administratorem danych osobowych jest Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Spółka). Ze Spółką można skontaktować się osobiście w Warszawie, poprzez e-mail kontakt@faktoria.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 130 21 30  lub pisemnie na adres siedziby Faktorii.
(2) Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych kierując korespondencję na adres siedziby Spółki lub e-mail IOD@faktoria.pl.
(3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu:
a) realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, w którym biorę udział, a którego dotyczy ogłoszenie w ramach realizacji uprawnienia Faktorii z art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy co stanowi prawnie uzasadniony interes Faktorii, a także w oparciu o udzieloną przeze mnie zgodę, gdy zakres podanych przez mnie danych wykracza poza wynikający z wyżej wymienionych przepisów. Faktoria będzie przetwarzała dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
b) prowadzenia przez Spółkę przyszłych procesów rekrutacji w oparciu o udzieloną przeze mnie zgodę do czasu odwołania przeze mnie tej zgody.
(4) Faktoria będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
a) nazwiska i imiona;
b) imiona rodziców;
c) data urodzenia;
d) adres zamieszkania lub pobytu;
e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
f) wykształcenie;
g) numer telefonu;
h) adres e-mail;
i) wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych;
j) inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.
(5) Podanie danych z punktu 1 - 6 wynika z przepisów prawa i jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane  są podawane dobrowolnie i wymagają Twojej wyraźnej zgody, a ich brak nie wywołuje żadnych ujemnych skutków.
(6) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Faktorii dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Faktorią i na jej zlecenie, a przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Faktorii jako administratora danych.
(7) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Faktorię oraz prawo:
a) żądania od Spółki ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
b) do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Faktorii swoich danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
c) wniesienia do Faktorii sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Faktorii,
d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
(8) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych przez Faktorię narusza przepisy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
(9) Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.

Pamiętaj o wprowadzeniu zapisu w CV wyrażającego wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Faktoria Sp z o.o. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."
Poznaj stanowisko: Tester 
Pracownik Tester to osoba, która zajmuje się testowaniem danego produktu, sprzętu pod względem jakości, wydajności oraz stabilności. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: testowanie oprogramowania oraz tworzenie przypadków testowych, badanie zgodności implementacji ze standardami, pisanie scenariuszy testowych i skryptów, przygotowywanie raportów z wyników testów, ...
Praca Tester