Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Warszawa

53 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Nr Ref.: BW/DE/WZMS/MS/03/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Udział w sporządzaniu planów utrzymania technicznego majątku sieciowego:
  • planowanie zakresu rzeczowego i finansowego zabiegów eksploatacyjnych,
  • opracowywanie propozycji zadań remontowych w zakresie rzeczowo – finansowym,
  • opracowywanie planów dla wykonawstwa własnego,
  • planowanie kosztów zużycia mediów oraz innych kosztów stałych,
  • opracowywanie zbiorczych budżetów,
  • planowanie sumy przepływów środków pieniężnych,
  • weryfikacja propozycji zabiegów eksploatacyjnych i zadań remontowych.
 • Wprowadzanie do Systemu Asset Management (AM) planów prac eksploatacyjnych oraz zadań remontowych, w ramach przyznanego budżetu, a także zamykanie zleceń pracy w powyższym systemie.
 • Obsługa Systemu Asset Management w obszarach: planowania i rozliczeń prac eksploatacyjnych i remontowych, utrzymania rejestru majątku – ewidencji i likwidacji składników majątku, rejestracji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, rejestracji zdarzeń, w tym właściwe odnoszenie kosztów prac.
 • Rozliczanie wykonywanych prac eksploatacyjnych i remontowych w systemie Asset Management.
 • Nadzór nad realizacją przyznanego budżetu na prace eksploatacyjne i remontowe.
 • Udział w opracowywaniu planu kosztów utrzymania majątku sieciowego w ramach Oddziału.
 • Współpraca z właścicielem procesu w zakresie monitorowania realizacji kosztów i budżetów.
 • Kontrola merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych w zakresie odpowiedzialności wydziału.
 • Weryfikacja faktur za prace eksploatacyjne na stacjach i liniach.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane: ekonomiczne lub techniczne np. elektrotechnika),
 • Doświadczenie: 1 rok w specjalności lub wykształcenie średnie i 3 lata pracy w specjalności,
 • Znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • Mile widziana znajomość SAP/ FI / CO
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Kreatywność i aktywność w podejmowaniu inicjatywy,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Odporność na stres.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.