Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podreferendarz w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

1742 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153894
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 sierpnia 2013 r.

Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie klasyfikacji dokumentów zgodnie z procedurą obowiązującą w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • dokonywanie analizy dokumentów wpływających do Biura i kompletowanie materiałów dotyczących konkretnej sprawy,
 • sprawdzanie i analizowanie dokumentów z tymi, które wcześniej wpłynęły do BMWP z bazą archiwalną INTP,
 • rejestrowanie dokumentów wpływających do systemu teleinformatycznego Biura,
 • wprowadzanie korekty odebranych przez system dokumentów zawierających błędy i przekazywanie do realizacji wydziałom i sekcjom Biura.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - częste nietypowe godziny pracy.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • terminowość,
  • rzetelność,
  • skrupulatność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.
wymagania dodatkowe
 • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (575)
Wałbrzych (38)
Legnica (52)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (148)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (103)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (782)
Tarnów (33)
Nowy Sącz (34)
Mazowieckie:
Warszawa (1666)
Radom (59)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (111)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (81)
Przemyśl (15)
Podlaskie:
Białystok (96)
Suwałki (29)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (314)
Gdynia (127)
Słupsk (31)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (92)
Elbląg (25)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (460)
Kalisz (44)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (247)
Koszalin (59)
Kołobrzeg (26)
Auchan (133)
Tesco (390)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (152)
Luxoft (171)
PKO BP (0)
KPMG (34)
Orange (9)
IKEA (4)
Budimex (25)

Rekrutują z Praca.pl