Pracownik administracyjny
Uniwersytet Warszawski
Warszawa
50 dni temu

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
pracownika administracyjnego
w sekcji do spraw obsługi badań Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownik administracyjnyStanowisko: administracyjne


Wymiar etatu: pełny

 

Termin składania ofert: 14.05.2021

 

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi albo finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i krajowych instytucji finansujących projekty badawcze.
 • Doświadczenie zawodowe nabyte w jednostce z sektora szkolnictwa wyższego.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętności analityczne.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w ramach pakietu MS Office.
 • Dobra znajomość zagadnień obsługi kancelaryjnej dokumentów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność.
 • Znajomość języka angielskiego.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • Wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem wniosków WF UW dotyczących finansowania działalności naukowej jednostki.
 • Wykonywanie zadań administracyjno-finansowych związanych z realizacją projektów naukowych, m.in.: raporty okresowe, ocena kwalifikowalności kosztów, wykorzystywanie systemów informatycznych do rozliczania projektu, komunikowanie się z instytucją finansującą lub pośredniczącą, przygotowywanie i weryfikacja umów, współpraca z partnerami projektów badawczych, wykonywanie zadań informacyjnych i ewidencyjnych, itp.
 • Obsługa systemu POLON w zakresie realizowanych projektów.
 • Współpraca z biurami administracji centralnej UW.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Wykonywanie zadań z użyciem systemu informatycznego Uczelni.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w sympatycznym zespole, w ciekawym i kreatywnym otoczeniu zawodowym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


Poznaj

Uniwersytet Warszawski