Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pracownik ds. ocen środowiskowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
71 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. ocen środowiskowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IOS/112/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie opinii dotyczących dokumentacji przetargowej na potrzeby postępowań zakupowych przydzielonych projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, 
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami ochrony środowiska w zakresie spraw środowiskowych wynikających z monitorowania przygotowania i realizacji inwestycji, 
 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia w przypadku ich wykonania zasobami własnymi,
 • weryfikacja dokumentacji środowiskowej opracowanej przez wykonawców zewnętrznych, 
 • weryfikacja dokumentacji przedprojektowej i projektowej w zakresie ochrony środowiska, 
 • monitorowanie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji w zakresie ochrony środowiska, 
 • monitorowanie realizacji przydzielonych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zadań środowiskowych określonych w decyzjach administracyjnych, 
 • współudział w konsultacjach społecznych w zakresie ochrony środowiska projektów inwestycyjnych spółki,
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie w części środowiskowej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w zakresie ochrony środowiska.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 rok  na stanowiskach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, procesem inwestycyjnym obiektów liniowych,
 • wiedza zawodowa w zakresie ochrony środowiska i inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym,
 • znajomość oprogramowania GIS na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Podobne oferty