Pracownik ds. zewnętrznej obsługi prawnej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Warszawa

10 dni temu

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkła- dy jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun- kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. zewnętrznej obsługi prawnej

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika do 30.09.2021r.)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IOR/125/03/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynacja umów z wykonawcami usług prawnych w zakresie: weryfikacji przedmiotu zamówienia, negocjacje przedstawionych wycen i terminów, odbiór przygotowanych opracowań, terminowe rozliczanie faktur za usługi prawne w systemie SAP w zakresie zgodności z zasadami kwalifikowania wydatków ze względu na źródło finansowania
 • koordynacja współpracy pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi, a wykonawcami usług prawnych finansowanych w ramach PT POIiŚ i PT CEF oraz źródeł innych niż fundusze UE,
 • udział w pracach związanych z zapewnieniem wsparcia prawnego dla projektów realizowanych w ramach Perspektywy Budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 (a także następnej perspektywie) oraz zarządzanie usługami wsparcia prawnego dla projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 (a także następnej perspektywie),
 • przygotowywanie materiałów w postępowaniach zakupowych dla usług prawniczych w postaci umowy, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert na potrzeby zamówień udzielanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • udział w spotkaniach z wykonawcami usług prawnych, negocjacje stawek i postanowień umownych, przygotowywanie umów oraz aneksów do umów,
 • nadzór nad wykorzystywaniem budżetu poszczególnych umów,
 • przygotowywanie kompletnych materiałów na posiedzenia organów Spółki, w tym projektów uchwał, koordynacja procesu uzgadniania ostatecznego kształtu materiału,
 • przygotowywanie analiz, zestawień, opracowań dotyczących bieżących tematów zleconych przez dyrekcję biura lub zarząd
 • prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości dotyczącej wykorzystania budżetu poszczególnych umów, wniosków o płatność, rejestrów spraw sądowych etc.
 • wsparcie dyrekcji oraz radców prawnych w zakresie wykonywanych czynności.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym na stanowiskach związanych z prawem lub administracją,
 • wiedza zawodowa w zakresie prawa i administracji, szczególnie w zakresie prawa zamówień publicznych, konstruowania i interpretacji umów
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Poznaj stanowisko: Prawnik 
Prawnik – osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła stosowne zagraniczne studia uznawane w Polsce. Do głównych obowiązków prawnika należy: Obsługa prawna postępowań, sporządzanie, opiniowanie i analiza kontraktów, uczestnictwo w negocjacjach,Przygotowywanie pism procesowych, korespondencji prawnej, bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie ...
Praca Prawnik