Prawnik - specjalista ds. zamówień publicznych

CONTROL PROCESS S.A.

Kraków

21 dni temu


 

CONTROL PROCESS S.A. to firma prywatna działająca na rynku nieprzerwanie od 1991 roku. Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją inwestycji w systemie "pod klucz" w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce.
Grupa kapitałowa CONTORL PROCESS S.A. skupia kilkanaście spółek o profilu inżynieryjno-budowlanym obsługującym sektory ROPA I GAZ, ENERGETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZEMYSŁ I INFRASTRUKTURA.


Poszukujemy pracowników na stanowisko:

 


Prawnik - specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Kraków

Zadania:
 • Bieżące doradztwo prawne obejmujące głównie działalność na rynku zamówień publicznych,
 • Analiza dokumentacji w postępowaniach przetargowych (ogłoszenie, SIWZ itp.),
 • Nadzór nad procesem przygotowywania i składania wniosków i ofert w postępowaniach publicznych oraz niepublicznych w zakresie działalności spółki
 • Analiza postępowania po otwarciu ofert, nadzór nad wykonywanymi czynnościami, aktywne inspirowanie i wspieranie działań mających na celu pozyskanie zamówienia,
 • Uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z podmiotami trzecimi,
 • Reprezentowanie spółki przed podmiotami trzecimi (w tym sądami, organami administracji, itp.) na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • Ocena ryzyk prawnych działań realizowanych przez spółkę,
 • Monitorowanie powierzonych spraw pod kątem dochowania terminów na podjęcie poszczególnych czynności,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi doradztwa prawnego zarówno w Polsce jak i za granicą,
 • Monitorowanie i przekazywanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach w zakresie zleconych lub realizowanych czynności.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze oraz doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość języka niemieckiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie negocjacji kontraktowych i pracę z dokumentami prawnymi (m.in. opracowanie i analiza kontraktów, sporządzanie pism),
Dodatkowe atuty:
 • Doświadczenie i praktyka w zakresie zamówień publicznych w krajach regionu DACH
 • Odbywanie aplikacji, uprawnienia adwokata, radcy prawnego.
 • Doświadczenie zawodowe w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w obszarze postępowań publicznych oraz realizację projektów inwestycyjnych (znajomość procedur FIDIC będzie dodatkowym atutem).
 • Umiejętności podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę".

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.

Poznaj

CONTROL PROCESS S.A.

Firma Control Process istnieje od 1991 roku. Od momentu założenia Firma stawia na jakość i profesjonalizm wykonywanych usług, czego potwierdzeniem są liczne nagrody, certyfikaty jak i referencje wystawione przez Klientów. W ślad za potrzebami rynku i rozwojem spółki powstawały nowe podmioty wchodzące w skład Grupy Control Process, która obecnie liczy kilkanaście spółek realizujących kompleksowo zadania w głównych sektorach przemysłu

 

Organizacja

Grupa Kapitałowa Control Process składa się ze spółek produkcyjno-usługowych.

W ramach Grupy Control Process wchodzą specjalistyczne spółki branżowe, które uzupełniają ofertę Control Process w zakresie kompleksowego wykonawstwa inwestycji przemysłowych

 

Sektory działalności

Grupa Kapitałowa Control Process z powodzeniem realizuje inwestycje m.in. w takich branżach jak:

- Ropa i Gaz

- Energetyka

- Ochrona Środowiska

- Chemia i Petrochemia

 

Obszary wsparcia

- projektowanie

- kompletacja i prefabrykacja

- wykonanie i montaż

- rozruch i serwis

 

 Nasze doświadczenie, sposób zarządzania oraz zespół fachowców dbających o jakość świadczonych usług pozwoliły na zrealizowanie szeregu inwestycji w takich obszarach jak:

- Ropa i Gaz

- Energetyka

- Ochrona Środowiska

- Pozostałe budownictwo przemysłowe

 

Aktualnie realizujemy szereg projektów związanych z naszą działalnością.

Z częścią z nich mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej www.controlprocess.pl

Poznaj stanowisko: Prawnik 
Prawnik – osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła stosowne zagraniczne studia uznawane w Polsce. Do głównych obowiązków prawnika należy: Obsługa prawna postępowań, sporządzanie, opiniowanie i analiza kontraktów, uczestnictwo w negocjacjach,Przygotowywanie pism procesowych, korespondencji prawnej, bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie ...
Praca Prawnik