Protokolant sądowy

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Wieliczka

35 dni temu

Sąd Rejonowy w Wieliczce

poszukuje osoby do zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na stanowisko protokolanta sądowego.


Zakres obowiązków obejmuje:

 
w wydziałach orzeczniczych - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand), rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych i świadków, zakładanie akt zastępczych, przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wysyłanie ich stronom postępowania lub ich pełnomocnikom, wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych, sporządzanie zarządzeń wypłaty dla biegłych i adwokatów, wprowadzanie danych z akt do systemu komputerowego.


Na chwilę obecną poszukujemy pracownika na pełny etat.

 

Wymagania : wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym oraz obsługa
komputera, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych