Referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Warszawa

107 dni temu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19679

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych.
Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• wyjazdy służbowe
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz analizowanie orzecznictwa sądowego
 • Analizowanie zebranego materiału dowodowego oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień)
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych oraz występowanie przed sądami
 • Prowadzenie korespondencji ze stronami postępowania i innymi podmiotami
 • Przyjmowanie interesantów w indywidualnych sprawach
 • Prowadzenie rozpraw administracyjnych w budynku Ministerstwa oraz na terenie kraju
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl