Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referendarz

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa

12 dni temu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40208

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Pomieszczenie pracy mieści się na piątym piętrze budynku biurowego.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przyjmowanie z Kancelarii Ogólnej tłumaczeń patentów europejskich składanych w Urzędzie celem ich uprawomocnienia (walidacji) oraz ich ewidencjonowanie
 • prowadzenie postępowania o charakterze formalnoprawnym patentów europejskich oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji ze zgłaszającymi lub ich pełnomocnikami, w szczególności wzywanie o usunięcie stwierdzonych braków i usterek w dokumentacji
 • wydawanie wezwań o opłatę za publikację tłumaczeń patentów europejskich
 • wprowadzanie danych dotyczących walidowanych patentów europejskich w bazach dziedzinowych
 • zakładanie oraz kompletowanie akt spraw dotyczących walidowanych patentów europejskich
 • przekazywanie akt dotyczących walidowanych patentów europejskich do Departamentu Rejestrów
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących realizacji zadań na stanowisku pracy w celu dostarczenia danych do ogólnych statystyk Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office, w szczególności MS Excel)
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność i terminowość, orientacja na klienta/interesariusza, łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna), radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego i niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków
 • wiedza dotycząca obszaru działania Urzędu Patentowego RP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja DZ_III” oraz numerem ogłoszenia

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (721)
  Wałbrzych (51)
  Legnica (86)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (166)
  Toruń (116)
  Lubelskie:
  Lublin (211)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (840)
  Tarnów (43)
  Nowy Sącz (29)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2110)
  Radom (147)
  Płock (107)
  Opolskie:
  Opole (210)
  Nysa (58)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (122)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (89)
  Suwałki (40)
  Łomża (23)
  Pomorskie:
  Gdańsk (432)
  Gdynia (167)
  Słupsk (50)
  Śląskie:
  Katowice (517)
  Częstochowa (136)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (116)
  Elbląg (61)
  Ełk (34)
  Wielkopolskie:
  Poznań (559)
  Kalisz (67)
  Konin (29)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (302)
  Koszalin (63)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (164)
  Tesco (108)
  Inditex (44)
  Bricoman (13)
  STRABAG (5)
  ABB (95)
  Accenture (311)
  Carrefour (97)
  PKO BP (329)
  PwC (15)
  KPMG (33)
  Orange (21)
  IKEA (17)
  Budimex (40)

  Rekrutują z Praca.pl